Home » Nieuws » Mens en Maatschappij » Gratis cholesterolmeting in service apotheek Devel in Zwijndrecht tijdens Nationale Cholesterol Test

Gratis cholesterolmeting in service apotheek Devel in Zwijndrecht tijdens Nationale Cholesterol Test

6,5 miljoen Nederlanders hebben verhoogd cholesterol*
Gratis cholesterolmeting in service apotheek Devel in Zwijndrecht tijdens Nationale Cholesterol Test

Vanaf maandag 17 februari start de Nationale Cholesterol Test in ruim 250 Service Apotheken door heel Nederland, waaronder Service Apotheek Devel in Zwijndrecht. Gedurende zes weken wordt de Nederlandse bevolking opgeroepen een risicotest te doen en bij een verhoogd risico een afspraak te maken voor een gratis cholesterolmeting (t.w.v. €15,-) via www.nationalecholesteroltest.nl. Tijdens de campagne (17 februari tot en met 28 maart) kan men terecht in Service Apotheek Devel in Zwijndrecht**. Onderzoek wijst uit dat er in de leeftijdscategorie 30-70 jaar (ca. 10 miljoen mensen) bij 65% sprake is van een verhoogd cholesterol*, één van de risicofactoren voor hart- en vaatziekten. Met name voor deze aandoeningen is een verbetering van de risicopreventie dus van groot belang! De Nationale Cholesterol Test wordt gesteund door de Hartstichting, de Nederlandse Vereniging van Diëtisten en Becel pro.activ. De Nationale Cholesterol Test is onderdeel van het Nationaal Programma Preventie ‘Alles is Gezondheid’.

De Nationale Cholesterol Test haakt aan bij de hoge prevalentie van hart- en vaatziekten. Door mensen die een verhoogd risico lopen tijdig op te sporen, kunnen onnodige gezondheidsrisico’s voorkomen worden. De focus hierbij ligt op de bewustwording van een verhoogd cholesterol als risicofactor. Veel mensen weten namelijk niet dat ze zelf met aanpassingen in de voeding, meer bewegen en stoppen met roken hun risico op hart- en vaatziekten kunnen verlagen.

Risicotest
Vanaf 10 februari worden mensen via reclame op TV, radio, internet en advertenties in kranten en tijdschriften bekend gemaakt met de mogelijkheid om een risicotest te doen op nationalecholesteroltest.nl en bij een verhoogd risico een afspraak te maken voor een gratis cholesterolmeting bij een Service Apotheek.

Uit de uitslag van de risicotest op www.nationalecholesteroltest.nl blijkt of mensen een verhoogd risico hebben op onder andere hart- en vaatziekten, en dus in aanmerking komen voor een cholesterolmeting. Er zijn drie risiconiveaus te onderscheiden:
• Geen verhoogd risico: mensen ontvangen leefstijladviezen om hun risico op hart- en vaatziekten ook in de komende jaren laag te houden.
• Licht verhoogd risico: mensen krijgen de mogelijkheid een afspraak te maken voor een cholesterolmeting bij een Service Apotheek.
• Sterk verhoogd risico: mensen krijgen het advies contact op te nemen met de huisarts om een plan van aanpak af te stemmen dat aansluit bij de gezondheidssituatie.

De Nationale Cholesterol Test is een mooi voorbeeld van de wijze waarop er op lokaal niveau aan de zo gewenste driehoeksverhouding tussen de apotheker, huisarts en patiënt in de eerstelijns gezondheidszorg invulling kan worden gegeven.

Cholesterolmeting
De cholesterolmeting in de apotheek wordt uitgevoerd door een apothekersassistente of een samenwerkende praktijkondersteuner van de huisarts. Met slechts één druppel bloed, verkregen uit een vingerprik, wordt het Totaal Cholesterol, Tryglyceriden en HDL-gehalte gemeten. Op basis daarvan wordt de Totaal cholesterol/HDL ratio en het LDL-gehalte bepaald. Afhankelijk van de uitslag, krijgen mensen een persoonlijk leefstijladvies over eventuele volgende stappen. Deze adviezen zijn uiteraard geheel conform de algemeen geldende richtlijnen en hebben altijd een verbetering van de algemene gezondheid tot doel.

* Cijfers gebaseerd op het totale cholesterolgehalte van mensen tussen 30-70 jaar. Bron: Factsheet Hartstichting, november 2012
**Kijk voor specifieke data per vestiging op http://www.nationalecholesteroltest.nl

© 2018 Uitgeverij De Brug - Xebius Grafisch Bedrijf

Terug naar boven.