Home » Nieuws » Mens en Maatschappij » Nieuwe aanpak laaggeletterdheid in de Drechtsteden van start

Nieuwe aanpak laaggeletterdheid in de Drechtsteden van start

Nieuwe aanpak laaggeletterdheid in de Drechtsteden van start

Zwijndrecht – Op woensdag 21 juni gaven de wethouders Peter Heijkoop (contactgemeente Dordrecht), Dorien Zandvliet (Alblasserdam) en Jolanda de Witte (Zwijndrecht) de aftrap voor de nieuwe regionale aanpak laaggeletterdheid en de nieuwe website www.taalonderwijsdrechtsteden.nl voor professionals. Dit gebeurde in het bijzijn van de directeur van de Stichting Lezen & Schrijven Merel Heimens-Visser en zo’n 80 professionals uit de regio: taalaanbieders (Bibliotheek, MEE, Taalclub, Prago, DaVinciCollege, NL Educatie, Leerwerkloket), sociale wijkteams, Sociale Dienst Drechtsteden, UWV, beleidsadviseurs, Buitenwacht en leden van het Bondgenootschap voor Geletterdheid.

Contactgemeente Dordrecht is verantwoordelijk voor de aanpak laaggeletterdheid in de Drechtsteden
Tot 2015 verzorgde het ROC Da Vinci het taalonderwijs voor de regio vanuit één centrale locatie. Door een wijziging in de Wet Educatie en Beroepsonderwijs (WEB) ontstond de mogelijkheid om het taalonderwijs aan te besteden waardoor ook andere partijen mee konden doen. Met de nieuwe aanpak komt er nu taalonderwijs in elke gemeente, op laagdrempelige locaties zoals wijkcentra. De nieuwe website moet professionals helpen om mensen naar de juiste taalaanbieder te verwijzen.

Groot maatschappelijk probleem
Wethouder Peter Heijkoop: “Laaggeletterdheid is een groot maatschappelijk probleem. Laaggeletterden missen basisvaardigheden zoals lezen, schrijven, rekenen en omgaan met de computer. Dit levert problemen op in het dagelijks leven, thuis en op het werk. Want als je niet kunt lezen, kun je bijvoorbeeld ook de veiligheidsinstructies van machines niet lezen.”

Wethouder Dorien Zandvliet: “Er is een verband tussen laaggeletterdheid en andere problematiek, bijvoorbeeld armoede. Daarnaast heeft een kind van laaggeletterde ouders drie keer zoveel kans om ook laaggeletterd te worden. Met deze nieuwe laagdrempelige aanpak willen we meer mensen weer actief krijgen zodat ze mee kunnen doen in de samenleving.”

Wethouder Jolanda de Witte: “De grote uitdaging is om deze mensen in beeld te krijgen. Want de meeste mensen schamen zich voor hun laaggeletterdheid. In de Drechtsteden hebben we het over zo’n 33.000 laaggeletterden waarvan 65% autochtoon is. Door het taalaanbod in iedere gemeente te organiseren hopen we meer mensen te bereiken.”

Directeur Merel Heimens-Visser: “Het probleem is zoveel groter dan menigeen denkt. Ook de economische schade is gigantisch. Denk aan gezondheidsproblemen omdat deze mensen de bijsluiter bij medicijnen niet kunnen lezen, vaker werkloos zijn en niet zelfstandig met het openbaar vervoer kunnen reizen.”

Campagne
In het najaar gaat een publiekscampagne van start. Deze is gericht op de professional en iedereen die een laaggeletterde kan helpen en doorverwijzen. Aan professionals en intermediairs wordt gevraagd in hun omgeving te letten op signalen van laaggeletterdheid. Ook wordt gevraagd mensen te verwijzen naar het juiste adres voor een praktische cursus of voor een advies over welk (informele) taaltraject het beste bij ze past. De website maakt doorverwijzen gemakkelijk, het bundelt namelijk al het taalaanbod in de Drechtsteden.

Privacy | Cookies    © 2021 Uitgeverij De Brug - Xebius Media Groep

Ontvang elke week het laatste nieuws en De Brug per mail
Meld u aan voor de digitale nieuwsbrief van Weekblad De Brug en ontvangt elke week de edities in uw mailbox.
Ontvang elke week het laatste nieuws en De Brug per mail
Meld u aan voor de digitale nieuwsbrief van Weekblad De Brug en ontvangt elke week de edities in uw mailbox.
Terug naar boven.