Home » Nieuws » Mens en Maatschappij » Ouderenbonden geven voorlichting over de veiligheid in huis

Ouderenbonden geven voorlichting over de veiligheid in huis

Ouderenbonden geven voorlichting over de veiligheid in huis

De drie ouderenbonden in Zwijndrecht ANBO-KBO-PCOB houden voor hun leden op woensdag 18 april een gezamenlijk voorlichtingsmiddag in de ANBO Seniorensoos in de Prins Bernhardstraat 9, 3331 BN in Zwijndrecht.

Vaak worden ouderen het slachtoffer van “babbeltrucks” en andersoortige vormen van misleiding en zelfs inbraak. Op slinkse wijze weet men in de woning binnen te dringen, met alle gevolgen van dien. Hoe te voorkomen en hoe te handelen wordt uitgebreid besproken in deze informatie middag. Ook vinden er in huis regelmatig ongelukjes plaats die zijn te voorkomen als de nodige voorzorgsmaatregelen waren getroffen. Welke voorzorgsmaatregelen er nodig zijn om –kleine- ongelukken thuis te voorkomen wordt tijdens de voorlichting besproken..

Al met al reden genoeg voor de voorzitters van de ANBO (De Waal),KBO (Guns) en PCOB (De Bruin) van de ouderenbonden om gezamenlijk hun leden hierover voor te lichten en zullen tijdens deze voorlichtingsmiddag als gastheren optreden. Onder het thema:” Voorkomen is beter dan genezen” worden een aantal thema’s behandeld die de leden weerbaarder moeten maken. Door middel van een audiovisuele presentatie worden onderwerpen besproken zoals:
• Alertheid bij afwijkende situaties
• Het herkennen van de babbeltrucs aan de deur maar ook via de telefoon
• Inbraak preventie
• Het voorkomen van brand en ongevallen

Dit alles onder het motto: Informatie over veiligheid is NOOIT te veel!

Privacy | Cookies    © 2021 Uitgeverij De Brug - Xebius Media Groep

Ontvang elke week het laatste nieuws en De Brug per mail
Meld u aan voor de digitale nieuwsbrief van Weekblad De Brug en ontvangt elke week de edities in uw mailbox.
Ontvang elke week het laatste nieuws en De Brug per mail
Meld u aan voor de digitale nieuwsbrief van Weekblad De Brug en ontvangt elke week de edities in uw mailbox.
Terug naar boven.