Home » Nieuws » Mens en Maatschappij » Verwijsregels Spoedeisende Hulp voor velen niet helder

Verwijsregels Spoedeisende Hulp voor velen niet helder

Aan de online enquête van student Gaby de Kreek (foto) deden maar liefst 677 mensen mee.
Verwijsregels Spoedeisende Hulp voor velen niet helder
Fotografie: Frederike Slieker

Zwijndrecht/H.I.Ambacht – Zes op de tien mensen blijken niet op de hoogte van de verwijsregels die gelden om op de Spoedeisende Hulp (SEH) van het ziekenhuis behandeld te worden. Dit opzienbarende cijfer komt naar voren uit de onderzoeksstage van communicatiestudent Gaby de Kreek (Hogeschool Utrecht) in het Albert Schweitzer ziekenhuis.

“Wij merkten in de praktijk al dat lang niet iedereen van de procedure op de hoogte is, vandaar ook dit onderzoek door Gaby”, aldus een ASz-woordvoerder. “Maar deze uitkomst verrast ook ons.”
Er zijn globaal twee manieren om op de SEH te komen. De eerste is na overleg met de huisarts of, buiten kantooruren, de Huisartsenpost. De tweede manier is per ambulance. “Op eigen initiatief naar de SEH komen – het zogeheten zelfverwijzen – is niet wenselijk”, meldt de ziekenhuiswoordvoerder. “De overheid en de zorgverzekeraars willen tegengaan dat mensen te gemakkelijk gebruik maken van dure ziekenhuiszorg, terwijl de huisarts in veel gevallen ook had kunnen helpen. De huisarts is daarom aangewezen als onze ‘poortwachter’. Hij of zij moet eerst beoordelen of een bezoek aan het ziekenhuis echt nodig is.” Zo kan de SEH zich beter en sneller concentreren op de ernstige gevallen, aldus het ziekenhuis.

Uiteraard stuurt de SEH een zelf aanlopende patiënt niet weg wanneer de situatie mogelijk levensbedreigend is. “Maar in andere gevallen verzoeken we ter plaatse om toch eerst contact te zoeken met de huisarts of Huisartsenpost. Daarmee wordt de patiënt zelf ook in bescherming genomen. Wie door de huisarts wordt geholpen, hoeft namelijk niet aan de kosten bij te dragen vanuit zijn/haar eigen risico. Bij ziekenhuishulp is dit wel het geval. Deze kosten lopen snel op.”

Aan de online enquête van Gaby de Kreek deden maar liefst 677 mensen mee, een aantal dat ruimschoots hoog genoeg is om goede conclusies te kunnen trekken. Bijna 65 procent van de respondenten was wel eens op de SEH geweest. Van deze 433 mensen bleek 15 procent ‘zelfverwijzer’ te zijn geweest. Van die groep geeft 15 procent toe dat de huisarts ook had kunnen helpen en 65 procent zegt dat niet te weten. “Als Gaby deze zomer haar eindrapport met aanbevelingen aan ons overhandigt, zullen wij een plan maken om de procedure beter onder de aandacht te gaan brengen. Gaby en wij danken alle deelnemers aan het onderzoek hartelijk.”

Het ASz had tot maart 2013 een volledig opgetuigde SEH op de locatie Zwijndrecht, maar deze is sindsdien alleen open voor huisartsverwijzingen tijdens kantooruren. De woordvoerder zegt: “Juist door de afwezigheid van een Huisartsenpost, kwamen er in het verleden ’s avonds en ’s nachts vaak mensen op deze SEH die zichzelf hadden verwezen en echt geen SEH nodig hadden. Daarnaast is het van belang dat een SEH de patiënt eventueel direct kan overdragen aan een spoed-OK, een catheterisatiekamer of een intensive care. Die zijn in Zwijndrecht niet of in mindere mate aanwezig.”

Daarom geldt voor patiënten uit Zwijndrecht en H.I.Ambacht eens te meer: Bij kleiner letsel of niet-levensbedreigende ziekte, bel de huisarts en buiten kantooruren de Huisartsenpost in Dordrecht via 078-6542600. Als elke seconde telt, bel dan 112.

Privacy | Cookies    © 2021 Uitgeverij De Brug - Xebius Media Groep

Ontvang elke week het laatste nieuws en De Brug per mail
Meld u aan voor de digitale nieuwsbrief van Weekblad De Brug en ontvangt elke week de edities in uw mailbox.
Ontvang elke week het laatste nieuws en De Brug per mail
Meld u aan voor de digitale nieuwsbrief van Weekblad De Brug en ontvangt elke week de edities in uw mailbox.
Let op: Op deze dagen rondom de feestdagen zijn wij niet bereikbaar: Hemelvaartsdag (26 mei), vrijdag 27 mei en Tweede Pinksterdag (6 juni). De Brug wordt in week 23 op donderdag 9 juni verspreid.
Terug naar boven.