Home » Nieuws » Mens en Maatschappij » Windmolens in de Drechtsteden: het nieuwe Kinderdijk?

Windmolens in de Drechtsteden: het nieuwe Kinderdijk?

Geen benzinepompen meer maar elektrische laadpalen in de Drechtsteden
Windmolens in de Drechtsteden: het nieuwe Kinderdijk?

Energieconferentie Drechtsteden zet stip op de horizon

H.I.Ambacht- Op Europees niveau is afgesproken om in 2050 meer dan 80% CO2 te besparen ten opzichte van 1990. Veel gemeenten, provincies en waterschappen hebben het doel om al vóór die tijd energieneutraal te zijn. Met het Klimaatakkoord Gemeenten en Rijk 2007-2011 verbonden ook de Drechtsteden zich aan de landelijke klimaatdoelstellingen en is daarin de landelijke koploper. Over hoe deze energietransitie binnen de regio gestalte moet krijgen, werd woensdag 7 juni van gedachten gewisseld bij de Energieconferentie Drechtsteden in Theater Casade.

De Zwijndrechtse wethouder en regioportefeuillehouder Drechtsteden Jacqueline van Dongen wond er geen doekjes om: ”We staan voor een grote energieopgave die er niet om liegt. Het is een uitdaging, die vraagt om het vinden van een wereldse oplossing”. De regio Drechtsteden is één van de vijf pilotregio’s die momenteel een regionale energiestrategie ontwikkelt. Bij het invullen van deze strategie stonden vragen centraal als: hoe gaan we wonen en werken, hoe richten we het landschap in, hoe zorgen we voor veiligheid en leefbaarheid en – niet geheel onbelangrijk: wie gaat het betalen?

Vera Pieterman van het ministerie van Economische Zaken wist daarop het antwoord en maakte een stevige kanttekening bij haar pleidooi: “De inwoners moeten het gaan betalen. De burgers worden er te weinig bij betrokken. Maak een kader waarbinnen dit energieakkoord valt.”

Drechtsteden stopt met fossiele energie

Energieneutraal betekent: een stop op het gebruik van fossiele energie zoals aardgas, benzine en diesel en het duurzaam opwekken van elektriciteit in de regio. Han Weber- gedeputeerde van de provincie Zuid-Holland -had daarbij vooral een economisch- pragmatische insteek. “Zuid-Holland is de meest fossiele provincie van Nederland. Je moet de slag naar schoon wel maken, maar je moet ook geld blijven verdienen”. De provincie-afgevaardigde ging daarbij het benoemen van pijnlijke maatregelen om dat te bewerkstelligen niet uit de weg. De optie dat Kinderdijk concurrentie krijgt van nieuwerwetse windmolens is voor velen een gruwel, onderkent ook Weber. “Een energieneutrale regio heeft effect op hoe we het landschap inrichten. Dat is onvermijdelijk en het is niet zonder pijn. Het plaatsen van windmolens is altijd een lastig onderwerp. Maar de fase daarna is het echt schoner. We moeten daarover het gesprek voeren met elkaar”.

Energieneutraal niet vrijblijvend

De drie grote keuzes die de energiestrategie voor de Drechtsteden bepalen, namelijk het stoppen met aardgas en alle fossiele brandstoffen en over te gaan op schone energie, is zeker niet vrijblijvend. “Alle elektriciteit moet verplicht duurzaam worden opgewekt door gebruik te maken van bijvoorbeeld zon en wind. Dit is geen idee, maar een belofte”, zegt Jos Benner, programmamanager Energiestrategie Drechtsteden. Maar daar is wel nieuwe regelgeving voor nodig. “Dat wordt de stip op de horizon. Dan heb je een ambitie waar je naartoe kunt groeien”, aldus Benner.

Bouwstenen
De Drechtsteden heeft een aantal bouwstenen waarmee de energietransitie vormgegeven gaat worden. Zo komt er een warmtenet in plaats van aardgas. Dat geldt voor alle nieuwbouw. Het transport in de regio wordt energiezuinig en daarom wil men electrisch rijden gaan invoeren. Ook het landschap moet eraan geloven als energiebron. Wind- en waterturbines alsmede zonnepanelen zullen het beeld gaan bepalen. Als het aan de bestuurders ligt, liever nog vandaag dan morgen.

Tekst en foto: Jacqueline van Dalen

Privacy | Cookies    © 2021 Uitgeverij De Brug - Xebius Media Groep

Ontvang elke week het laatste nieuws en De Brug per mail
Meld u aan voor de digitale nieuwsbrief van Weekblad De Brug en ontvangt elke week de edities in uw mailbox.
Ontvang elke week het laatste nieuws en De Brug per mail
Meld u aan voor de digitale nieuwsbrief van Weekblad De Brug en ontvangt elke week de edities in uw mailbox.
Terug naar boven.