Home » Nieuws » Nieuw College met vertrouwen van start

Nieuw College met vertrouwen van start

De nieuwe wethouders leggen de eed af. Vlnr: André Flach, Ralph Lafleur en Steven van Die.
Nieuw College met vertrouwen van start

Tijdens de tweede raadsvergadering na de verkiezingen presenteerde het nieuwe college dinsdag 15 mei haar coalitieprogramma 2018-2022 ‘Gewoon Ambacht’. De gemeenteraad benoemde drie nieuwe wethouders. Gemeente Belangen schreef geschiedenis doordat zij voor het eerst in haar 44-jarig bestaan deel uitmaakt van het colllege van burgemeester en wethouders.

Informateur en collegeformateur André Flach (SGP-CU) legde gedegen verantwoording af aan de raad over het proces voorafgaand aan de vorming van het nieuwe drie partijencollege. Flach deed uit de doeken hoe hij tot deze formatie is gekomen en stelde daarbij, dat de combinatie SGP-CU, Gemeente Belangen en het CDA bij de informatieronde het grootste draagvlak kende bij alle partijen.

“Wethouders zijn afspiegeling van de bevolking.”
Van de drie benoemde wethouders kan alleen André Flach (Financiën, Economie, Regio & De Volgerlanden) bogen op een ruime ervaring op een dergelijk ambt. De nieuwkomers Ralfph Lafleur van Gemeente Belangen krijgt de portefeuille Duurzaamheid, Ruimte, Mobiliteit & Wonen en CDA’er Steven van Die is portefeuillehoudend wethouder Sociaal domein, Onderwijs & Sport. Van Die is met 28 jaar het jongste collegelid. Flach: “We hebben dertigers , veertigers en vijftigers in het college en een burgemeester van in de zestig. Kortom, een mooie leeftijdsmix en een afspiegeling van de samenleving”.

Ralfph Lafleur
Ralfph Lafleur woont al 8 jaar in Hendrik-Ido-Ambacht, heeft daarvoor in Dordrecht gewoond en heeft zijn roots in Ridderkerk. Zo’n 3 jaar geleden startte Ralph als schaduwfractielid bij Gemeente Belangen. En nu is hij de eerste wethouder van Gemeente Belangen sinds de oprichting in 1974.

Steven van Die
Steven van Die is een echte Ambachter: geboren en getogen in ons dorp en altijd al actief, bijvoorbeeld als lid van voetbalvereniging ASWH of de HJF. Ruim 8 jaar geleden raakte hij geïnspireerd door oud-wethouder Henk van der Giessen om mee te lopen met de lokale politiek. Naast zijn werk als raadslid werkte Steven als consultant bij BMC, een adviesbureau voor de publieke sector.

Coalitieprogramma “Gewoon Ambacht”
Met het coalitieprogramma “Gewoon Ambacht” gaan SGP-ChristenUnie, Gemeente Belangen en CDA de komende 4 jaar hun samenwerking aan. Goede zorg en ondersteuning voor alle inwoners is één belangrijk thema uit het programma. Daarnaast heeft de bebouwing ook zijn grens bereikt. Ambacht moet leefbaar zijn, met een dorps karakter waar het goed wonen is, is daarbij het credo. Er wordt veel aandacht besteed aan duurzaamheid en groen. De gemeente is voornemens 500 bomen extra aan te planten en vrijkomende locaties zullen niet vanzelfsprekend worden bebouwd.

“Gewoon Ambacht” betekent ook dat we als een goed rentmeester met de aarde en onze omgeving omgaan”, aldus wethouder Flach.

Tekst en foto: Jacqueline van Dalen

Privacy | Cookies    © 2018 Uitgeverij De Brug - Xebius Media Groep

Terug naar boven.