Home » Nieuws » Nieuwbouw op voormalig schoolplein De Wegwijzer

Nieuwbouw op voormalig schoolplein De Wegwijzer

Nieuwbouw op voormalig schoolplein De Wegwijzer
Meenhuis

Op het voormalige schoolplein van basisschool De Wegwijzer aan de Pieter de Hoochstraat worden zeven eengezinswoningen gebouwd.
De omgevingsvergunning die hiervoor onlangs is verleend ligt op dit moment ter inzage. Zodra de vergunning definitief is, kan de
ontwikkelaar aan de slag met de voorbereidingen voor de nieuwbouw.

Na het vertrek van de basisschool stond het schoolgebouw, vooral bekend als de vroegere mavo De Toorts, lange tijd leeg.
Het hoofdgebouw aan de Frans Halsstraat, dat een gemeentelijke monument is, wordt met behoud van de monumentale elementen waaronder
het gebogen dak, getransformeerd naar vier woningen. De later aangebouwde zijvleugel aan de Rembrandtstraat wordt gesloopt. Daar komt een
nieuw speeltuintje voor de buurt.

Nieuwe woningen sluiten aan bij bestaande bouw
De nieuwe eengezinswoningen worden zo ontworpen dat ze goed aansluiten bij de bestaande woningbouw in de wijk Noord. Zo worden ze
maximaal 11 meter hoog (twee verdiepingen met kap) en worden ze evenwijdig met de straat gebouwd. Ook is er veel ruimte voor groen.
Na de bouw van de nieuwe woningen wordt het terrein tussen de eengezinswoningen en de woningen in het gemeentelijke monument
ingericht als gezamenlijke binnentuin met daar omheen een groene haag.

De eengezinswoningen worden gasloos gebouwd door gebruik te maken van een combinatie van klimaatvloeren (PCM panelen) als warmtebuffer
in de begane grondvloer in combinatie met een lucht-water-warmte pomp. Ook krijgt elke woning 8 zonnepanelen op het dak.

Parkeren op straat
Voor de 11 nieuwe woningen (4 in de voormalige school en 7 eengezinswoningen) worden in totaal 27 parkeerplaatsen aangelegd. Dat gebeurt
tijdens de totale herinrichting van de Schildersbuurt. Van de nieuwe parkeerplaatsen worden er 8 als langsparkeerplaatsen aan de
Rembrandtstraat aangelegd (ter vervanging van de huidige 6). Verder komen er 19 auto’s dwarsparkeervakken aan de Frans Halsstraat.

Privacy | Cookies    © 2018 Uitgeverij De Brug - Xebius Media Groep

Terug naar boven.