Home » Nieuws » Nieuwe politieboot op de Waal

Nieuwe politieboot op de Waal

Nieuwe politieboot op de Waal

Afgelopen vrijdag, 8 juni vond de officiële ingebruikname van een nieuwe politieboot op de Waal plaats. Met de ingebruikname van deze nieuwe boot kan het toezicht en de handhaving op de Waal worden geïntensiveerd. Dat is een lang gekoesterde wens van omwonenden en gebruikers van de Waal én van de 4 verschillende gemeenten langs de Waal.

De Waal verbindt 4 gemeenten
“Wat is dit toch een ongelooflijk mooi gebied”, was het eerste dat burgemeester van Ridderkerk Anny Attema uitbracht toen ze na een proefvaart met de nieuwe politieboot vanaf restaurant Ross Lovell in Rijsoord van de boot stapte. Samen met burgemeester Dominic Schrijer van Zwijndrecht en de wethouders Peter Luijendijk en André Flach van respectievelijk Barendrecht en Hendrik-Ido-Ambacht, had zij net een tochtje gemaakt over de Waal, de aan twee kanten afgesloten rivierarm, die de vier gemeenten via het water met elkaar verbindt.

Gemeentegrensoverschrijdende samenwerking
In haar korte speech, voorafgaand aan de vaartocht benadrukte burgemeester Anny Attema, dat de nieuwe politieboot een goed voorbeeld is van gemeentegrensoverschrijdende samenwerking. Alle vier gemeenten, Barendrecht, Zwijndrecht, Ridderkerk en Hendrik-Ido-Ambacht liggen aan hetzelfde binnenwater en hebben in dat gebied met dezelfde problemen te kampen. Dus wat is er dan logischer dan samen ook de problemen op te lossen? “Wij hebben met dit project pas echt laten zien wat samenwerking is”, verklaarde zij trots. “We hebben hutje bij mutje gelegd en ziehier het mooie resultaat in de vorm van deze prachtige politieboot!”. Een politieboot, die overigens uitstekend past in de Waalvisie, die de vier gemeenten samen hebben opgesteld. In die visie willen ze onder meer de recreatiemogelijkheden van de Waal gaan vergroten.

Veiligheid en overlast op het water
De problemen waar de vier gemeenten mee kampen betreffen in dit geval de veiligheid en overlast op de Waal, in de volksmond ook liefkozend ‘het Waaltje’ genoemd. Omwonenden en gebruikers van het binnenwater klagen al langere tijd bij de gemeenten over boten, die veel te hard varen, geluidsoverlast veroorzaken en milieuproblemen teweegbrengen.

“Er mag op de Waal niet harder dan 6 km per uur worden gevaren”, benadrukte de burgemeester. “Als er harder wordt gevaren, wordt door de golfslag de wallekant aangetast en het leefklimaat voor vogels geschaadt. Het levert ook geluidsoverlast op voor omwonenden en bovendien neemt de kans op ongelukken met in de rivier zwemmende volwassenen en kinderen aanzienlijk toe”.

Preventieve maatregelen en handhaving
De nieuwe politieboot met aan het roer wijkagent Patrick Sepers zal vooral in de weekenden worden ingezet. “Dan is het het drukst op de Waal. In het begin zullen we vooral preventief te werk gaan door bijvoorbeeld waarschuwingen uit te delen en aan te geven wat wel en wat niet toegestaan is op het water. In een later stadium zullen we zeker overgaan tot handhaving en het uitdelen van bekeuringen”. Samen met de milieudienst houdt de politie bovendien in de gaten dat er niet gestroopt wordt.

Onbezorgd genieten
Door het naleven van de vaarregels op de Waal worden overlast en ongelukken op dit binnenwater tot een minimum beperkt en kunnen omwonenden en recreanten onbezorgd genieten van dit schitterende natuur- en recreatiegebied. “Tegen overtreders zou ik willen zeggen: Pas maar op, want door de samenwerking van de 4 gemeenten achtervolgen wij jullie voortaan over het gehele traject van de Waal. Er is geen ontkomen meer aan!”, aldus een enthousiaste burgemeester Anny Attema tot slot.

Tekst en foto: Jan O’teur

Privacy | Cookies    © 2018 Uitgeverij De Brug - Xebius Media Groep

Terug naar boven.