Home » Nieuws » Noodkreet Bewoners Veerplein

Noodkreet Bewoners Veerplein

Noodkreet Bewoners Veerplein
Keukenstudio Dordrecht

“Waar zijn we nou mee bezig?” Zo adresseert Klankboordgroep Plan Veerplein de gemeenteraad in een brief op poten, waarin zij stelt dat bezorgde bewoners en belanghebbenden met kritiek op het Plan Veerplein stuiten op een starre houding van het college. Zij verzoekt de raad het college opdracht te geven om alternatieven samen met de bewoners uit te werken.

De renovatie van het Veerplein blijft de gemoederen van bewoners en belanghebbenden verhitten. Een aantal van hen heeft zich verenigd in de Klankbordgroep Plan Veerplein, omdat de ontwikkelingen hen zorgen baart. De groep uit felle kritiek over de voortgang, de slechte communicatie en stelt dat de verslaglegging vanuit de gemeente van informatiebijeenkomsten geen getrouwe weergave is van hetgeen is besproken. Daardoor wordt de gemeenteraad “een onjuist beeld” voorgehouden van de bijeenkomsten, aldus de klankbordgroep.

Met de brief van 11 september 2021, waarin met name verantwoordelijk wethouder Jos Huizinga het moet ontgelden, hoopt de klankbordgroep dat de raad de wethouder ertoe kan bewegen de bewoners meer te betrekken bij de uitvoering van de plannen en erop toe te zien dat het proces transparanter verloopt.

Steun
Klankbordgroep Veerplein krijgt steun van ABZ die de zorgen deelt. Fractievoorzitter Fred Loos geeft zijn visie: “Wij zijn het op delen eens met de bewoners en vinden de brief zorgwekkend. Wij vragen ons al langer af wat hier gaande is. De hoofdreden om in het gebied Veerplein aan de gang te gaan, is dat de kade verhoogd moet worden. Wij lezen in de brief dat er nog geen vergunning bij Rijkwaterstaat is aangevraagd. Onbegrijpelijk.”

Loos is ook niet te spreken over het beeld wat Huizinga de raad voorspiegelt omtrent dit dossier. “De houding van de wethouder baart ons zorgen. Wij hebben van hem vernomen dat de klankbordgroep verdeeld is. Maar in de verslagen lezen wij dat dit niet het geval is. De wethouder heeft aangegeven het te betreuren dat zijn wijze van informeren heeft geleid tot dit beeld. Communicatie is in dit project cruciaal. “

Ook voor ABZ is het project allerminst transparant. “ABZ begrijpt dit project niet meer. Als raad worden wij in steeds meer gevallen gedwongen om naar de uitvoering te kijken en ons daarmee te bemoeien. Dat is zeer ongewenst. Wij beraden ons hoe we bewoners en het ambtelijk apparaat weer goed kunnen laten samenwerken. Wij moeten oor hebben voor de bezwaren en de wethouder moet niet telkens roeptoeteren: ‘Dit is wat de raad besloten heeft, zo gaan we het doen’, want als het beter uitkomt wordt een besluit van de raad in dit project compleet genegeerd en anders uitgevoerd zonder dit opnieuw aan de raad voor te leggen”, aldus Loos.

Reactie
Wethouder Jos Huizinga laat via zijn woordvoerder weten dat: “De gemeente aan een nieuw Veerplein en omgeving werkt met een sfeervolle entree en een prettig verblijfsgebied. Hiervoor spreken we uitgebreid met omwonenden, ondernemers en andere belanghebbenden. Dit proces heeft geleid tot een plan dat de gemeenteraad heeft vastgesteld. In het gebied spelen verschillende belangen, waar wij als gemeente rekening mee houden. Dit betekent dat de gemeenteraad ook keuzes heeft gemaakt, gelet op het algemeen belang. Wij houden de dialoog open, ook tijdens de uitvoering. De vergunning van het Waterschap Hollandse Delta voor het werken in de buurt van de Ringdijk is verleend. Er is afgesproken dat het aantal parkeerplaatsen in de nieuwe situatie minimaal gelijk blijft. “

Tekst: Jacqueline van Dalen

Privacy | Cookies    © 2021 Uitgeverij De Brug - Xebius Media Groep

Ontvang elke week het laatste nieuws en De Brug per mail
Meld u aan voor de digitale nieuwsbrief van Weekblad De Brug en ontvangt elke week de edities in uw mailbox.
Ontvang elke week het laatste nieuws en De Brug per mail
Meld u aan voor de digitale nieuwsbrief van Weekblad De Brug en ontvangt elke week de edities in uw mailbox.
Terug naar boven.