Home » Nieuws » Ondernemersdebat voor herhaling vatbaar

Ondernemersdebat voor herhaling vatbaar

Niet alle neuzen stonden dezelfde kant op tijdens het VAO-debat
Ondernemersdebat voor herhaling vatbaar
Fotografie: Jacqueline Doevendans

Vorige week werd in Cascade het 4-jaarlijkse ondernemersdebat gehouden. Dit wordt georganiseerd voor en door de leden van de Vereniging van Ambachtse Ondernemers (VAO) en vindt altijd plaats in de periode voor de gemeenteraadsverkiezingen. Daarbij zijn de lijsttrekkers van de lokale politieke partijen aanwezig om hun standpunten uit te dragen en te verdedigen.

De gastheer van deze avond was Arie Mol, de voorzitter van de VAO. Het gesprek vond plaats onder de deskundige leiding van Paul Oort, voormalig accountmanager van de Kamer van Koophandel. Inleidend sprak Paul Oort over de verwachtingen die er 4 jaar geleden waren. Die zijn, door economische omstandigheden, niet helemaal uitgekomen. Wel is de communicatie tussen lokale politici en ondernemers verbeterd. De lijsttrekkers kregen vervolgens de gelegenheid om in één minuut de speerpunten van hun partij te benoemen en toe te lichten. Daarna mochten de lijsttrekkers elkaar een vraag stellen waarbij de andere partij dertig seconden de tijd kreeg om deze te beantwoorden. Daarbij kwam het aan op de scherpte van de lijsttrekkers. Na deze ronde werden de vooraf gestelde vragen van de ondernemers beantwoord.

Speerpunten
Een aantal genoemde speerpunten die eruit sprongen:
CDA: wil een hogere plaats bereiken op de financiële ‘ranking’ lijst van de Nederlandse gemeenten. Dit wil zij bereiken door onder andere betere communicatie, sneller werken en het aantrekken en ondersteunen van startende ondernemers.
D66: vindt dat de financiën onder controle gehouden moet worden, wil subsidie voor de detailhandel en uitbreiding van de Schoof.
Gemeente Belangen: wil opdrachten als eerste gunnen aan de lokale middenstand en bedrijven en nieuwe arbeidsplaatsen creëren door gunstige vestigingsregels voor ondernemers.
PvdA: vindt dat er beter ingespeeld moet worden op de snel veranderende markt. Zij wil een duurzame schone bedrijvigheid en verouderde bedrijfsterreinen saneren. Zij wil in vertrouwen samenwerken met ondernemers.
SGP/CU: had het over het terugdringen van de werkloosheid door actief mee te denken en mee te werken aan plannen van ondernemers die leiden tot meer banen. Het ruimte geven aan bedrijven door o.a. het terugdringen van overbodige regels in procedures. Het opleiden van technisch personeel en het vormen van een krachtig bedrijventerrein.
VVD: hield haar betoog over het verbeteren van de uitgangspositie, geen onnodige regels, het versterken van het imago in de Drechtsteden en een snellere verstrekking van vergunningen.
De uitgebreide programma’s zijn te lezen op de website van de partijen.

Samenwerking Drechtsteden
Uit de zaal klonk de zorg over de samenwerking met de Drechtsteden. Ondernemers zien liever dat het inkoop en aanbestedingsbeleid van de gemeente naar lokale ondernemers gaat. Volgens de politici gaat per jaar een kwart van de Drechtsteden opdrachten naar de Ambachtse ondernemers en is de zorg onterecht. Door samenwerking kunnen regionaal meer orders binnen gehaald worden. De omliggende dorpen hebben elkaars kennis en specialisatie nodig. Samenwerking is nodig daar waar gemeenten elkaar kunnen versterken.

Te kort aan technisch personeel
Er is een gebrek aan jong technisch personeel. Om interesse te kweken bij leerlingen worden leerlingen van het MBO en voortgezet onderwijs uitgenodigd om te komen snuffelen bij bedrijven. Het initiatief moet vanuit de gemeente en vanuit het bedrijfsleven gestimuleerd worden.

Arbeidsgehandicapten in het bedrijfsleven
De nieuwe Participatie wet van staatssecretaris Klijnsma wil bevorderen dat arbeidsgehandicapten in het reguliere bedrijfsleven gaan werken. Een bezoeker van het ondernemersdebat noemde Denemarken als voorbeeld. Daar bestaan geen sociale werkplaatsen. Door het werken in het bedrijfsleven krijgen zij meer respect. De ondernemers zijn het erover eens dat arbeidsgehandicapten een plaats verdienen in een onderneming maar hoe dit dan in de praktijk eruit moet gaan zien en waar de ondersteuning vandaan gehaald moet worden, daar kwam op deze avond nog geen duidelijk antwoord op.

Uit het feit dat er aan het eind van de avond lang niet alle vragen aan bod waren gekomen en er een verzoek werd ingediend om het ondernemersdebat 2-jaarlijks te houden, blijkt wel dat er behoefte aan is.
Met recht een avond van “netwerken in een ongedwongen sfeer”. De VAO doet haar slogan eer aan.

Tekst: Sonja Zuijdervelt

André Flach

vao 14

vao 13

vao 12

vao 3

de weth, vd velde

Privacy | Cookies    © 2021 Uitgeverij De Brug - Xebius Media Groep

Ontvang elke week het laatste nieuws en De Brug per mail
Meld u aan voor de digitale nieuwsbrief van Weekblad De Brug en ontvangt elke week de edities in uw mailbox.
Ontvang elke week het laatste nieuws en De Brug per mail
Meld u aan voor de digitale nieuwsbrief van Weekblad De Brug en ontvangt elke week de edities in uw mailbox.
Terug naar boven.