Home » Nieuws » Onze beursvloer brengt vraag en aanbod samen

Onze beursvloer brengt vraag en aanbod samen

Onze beursvloer brengt vraag en aanbod samen
Meenhuis

Op twee november j.l. opende burgemeester Hein van der Loo de beursvloer, een initiatief van Diverz, de zichtbaar brede welzijnsorganisatie van Zwijndrecht, en het ondernemersfonds. “Waar het om gaat is een match te maken”, zei van der Loo, “een match tussen vraag en aanbod die elkaar ontmoeten op de beursvloer. Alles met gesloten beurs, dus zonder geld, maar met een hele grote waarde”, aldus Van der Loo.

Op de beursvloer worden in de vorm van een informele bijeenkomst door ondernemers, overheidsinstanties en maatschappelijke organisaties goederen, inzet en kennis aangeboden en gevraagd. Vinden partijen elkaar in vraag en aanbod dan is er sprake van een match. De voorwaarde die daarbij geldt is dat de match binnen één kalenderjaar wordt ingelost.

“De beursvloer is uniek in haar aanpak”, vertelt Yvonne Zuidgeest (directeur-bestuurder van Diverz). “Het past zo goed bij onze kerntaak als welzijnsorganisatie om ontmoeting en verbinding tot stand te brengen. In dit geval zijn het bedrijven en instellingen die wij letterlijk een vloer, de beursvloer, aanbieden om met elkaar de match te maken. Een match van 1+1=3”.

“Alleen dit jaar is het heel anders”, vertelt Melanie Barbier. Zij is als projectcoördinator binnen Diverz samen met haar collega’s Amy Putters en Antoinette Tuijtel verantwoordelijk voor de uitvoering. “Waren wij vorig jaar nog in hotel ARA met de beursvloer en konden wij toen in een middag en avond elkaar fysiek ontmoeten en matches maken, nu vindt de beursvloer digitaal plaats”, legt zij uit. “Een digitale beursvloer die de hele maand november duurt, of misschien nog wel iets langer, want wij merken dat het enthousiasme om zich aan te melden merkbaar toeneemt”.

“Iedere dag ben ik aan de slag met mijn collega’s om vraag en aanbod te matchen”, vertelt Melanie. “Het digitaal organiseren van de beursvloer is een stuk intensiever dan hoe wij het gewend waren. Het kost meer tijd organisaties te benaderen en een match tot stand te brengen. Toch proeven wij dat de beursvloer leeft binnen Zwijndrecht”, gaat zij verder. “Wekelijks kiezen wij uit de gemaakte matches de match van de week en om het voor organisaties aantrekkelijk te maken verloten wij wekelijks een online whisky proeverij”.

“Blij zijn wij ook met de contacten en de samenwerking met de digitale winkelstraat Zwijndrecht, ZO Zwijndrecht”, vult Yvonne aan. “Zij helpen ons bij het vinden van het juiste aanbod bij een door een onderneming of instelling ingediende vraag. En dat is precies wat maatschappelijk welzijn inhoudt en wil zijn”, gaat zij verder, “vanuit een individueel belang elkaar vinden om gemeenschappelijk van meerwaarde te kunnen zijn. Dat is al met al over de eigen grenzen heen kijken om de ander te vinden in een wederzijdse behoefte. Ik herhaal het nog maar een keer zo wordt een match er één van 1+1=3”.

Melanie maakt tenslotte van de gelegenheid gebruik om instellingen en ondernemingen (“en daar horen de ZZP’ers zeker bij”) aan te sporen zich aan te melden. Dat kan natuurlijk op de website www.beursvloerzwijndrecht.nl of door contact op te nemen met Diverz via 078-620 6060. Dan voegt zij met een glimlach toe, “De beursvloer is er voor jou en voor U, toe meldt je maar aan!”

Tekst en foto: Jan Westhoff

Privacy | Cookies    © 2018 Uitgeverij De Brug - Xebius Media Groep

Terug naar boven.