Home » Nieuws » Opening raadzaal gemeentehuis Hendrik-Ido-Ambacht

Opening raadzaal gemeentehuis Hendrik-Ido-Ambacht

Na een voorspoedige verbouwing in de zomerperiode, werd de nieuwe raadzaal op maandag 10 september officieel geopend door oud-wethouder Floor van de Velde (portefeuille gemeentelijke gebou­wen).
Opening raadzaal gemeentehuis Hendrik-Ido-Ambacht

Op het oog leek er niet zoveel mis met de raadzaal in het gemeen­tehuis; het zag er nog netjes uit. Toch is het al 30 jaar geleden dat de raadzaal, zoals we die kenden, werd geopend. Tijd voor een ver­bouwing, met vooral aandacht voor goede multimediamogelijkheden. Die zijn intussen onmisbaar tijdens de regelmatige overleggen van de gemeenteraad en haar commissies.

Voorafgaand aan de eerste vergadering van de gemeente­raad, blikten de aanwezigen terug op de oude raadzaal en de ver­bouwing. Burgemeester Heijkoop gaf een korte speech voor de opening: “Al ruim 10 jaar geleden was de raadzaal aan vernieuwing toe. Omdat we toen in tijden van bezuinigingen zaten, kozen we er voor dit uit te stellen. Maar als een raadslid bij het opstaan een deel van het meubilair meeneemt, het geluid ons steeds vaker in de steek laat en we de vloerbedek­king niet meer van dichtbij durven te bekijken, is het toch echt wel tijd voor vernieuwing.”

Daarna deed oud-wethouder Floor van de Velde de deuren van de nieuwe raadzaal open, die voor de gelegenheid bedekt waren met een foto van de oude raadzaal. Dit maakte het grote verschil met­een zichtbaar. Floor van de Velde vertelde: “Een raadzaal is een bui­tengewone plek waar buitenge­wone dingen gebeuren. De muren, het plafond en de vloer van de oude raadzaal dragen mooie ver­halen. De verhalen die aanvullend zijn op dat wat we vastleggen op schrift; de verhalen die worden gefluisterd of de afspraken die ‘stiekem’ onderling worden ge­maakt. In deze nieuwe raadzaal ontstaan vanzelfsprekend nieuwe verhalen.”

De raadzaal is geschikt als trouwlocatie, maar het is ook de vergaderlocatie van de ge­meenteraad en haar commissies. In het gemeentenieuws en op www.h-i-ambacht.nl (onder het kopje Gemeenteraad) leest u wan­neer ze vergaderen. U bent van harte welkom om een openbare vergadering bij te wonen.

Privacy | Cookies    © 2018 Uitgeverij De Brug - Xebius Media Groep

Terug naar boven.