Home » Nieuws » Sinterklaasintocht: dit jaar alles anders dan anders

Sinterklaasintocht: dit jaar alles anders dan anders

Sinterklaasintocht: dit jaar alles anders dan anders
Meenhuis

H.I.Ambacht – De traditionele intochten van Sinterklaas in Zwijndrecht en Hendrik-Ido-Ambacht gaan dit jaar vanwege alle maatregelen rond het coronavirus helaas niet door. Ook op vrijwel alle scholen in deze gemeenten zijn de Sint en zijn Pieten vanwege diezelfde maatregelen niet welkom. De scholen vinden echter wel dat het sinterklaasfeest voor de kinderen hoe dan ook door moet gaan. Wij vroegen een aantal scholen waar de Sint elk jaar weer een graag geziene gast is, hoe zij het Sinterklaasfeest nu gaan vieren.

Een beetje sober
“Helaas kan Sint om gezondheidsredenen het kindcentrum Meander niet bezoeken”, vetelt Caroline Scheurwater, directeur van het kindcentrum Meander uit Hendrik-Ido-Ambacht. “Ook zal er geen activiteit op het plein zijn met ouders, maar op 4 december wordt er wel met alle kinderen van het kindcentrum een pietendans gedaan. Binnen de diverse groepen worden natuurlijk ook activiteiten georganiseerd, zoals de pietengym en de pietencrea en mogen kinderen verkleed naar het kindcentrum komen. We hopen dat de Pieten nog wel kans zien om cadeautjes bij ons rond te brengen. Roetveegpieten uit groep 8 helpen bij de jongere kinderen om er toch een fijn feest van te maken. Dus net als met alles: Een beetje sober”.

Skypen met Sinterklaas
In Heerjansdam vinden we het belangrijk dat Sinterklaas een fijn feest wordt voor de kinderen”, vertellen Godelieve Odijk-Jacobs, directeur van de Koningin Julianaschool en Marjolijn Hooijmeijer van kindcentrum De Rank uit Heerjansdam. “Ook kinderen ervaren deze tijd immers de nodige spanning door Corona. Een fijn feest is daarom welkom!”. Sinterklaas kan zelf natuurlijk niet aanwezig zijn. Hij valt immers (ruim) in de risicogroep! “Daarom vieren we het Sinterklaasfeest dit jaar anders dan anders. Sint komt online via het digibord en de webcam in de klassen op bezoek. Omdat hij de kinderen via de webcam kan zien, kunnen de kinderen leuke liedjes voor hem zingen, dansjes uitvoeren, gedichten voordragen, vragen stellen enz.”. Voor de kinderen van de onderbouw van De Rank heeft verstoppiet cadeautjes verstopt, die ze tijdens een speurtocht door de hele school moeten zoeken. De bovenbouw viert het sinterklaasfeest, zoals gewoonlijk, met surprises voor elkaar. De surprises moeten vanwege corona wel 2 dagen van tevoren op school gebracht worden, zodat eventuele bacteriën hierop niet meer actief zijn. “Op 4 december gaan we het sinterklaasfeest op beide scholen feestelijk afsluiten met een discopiet. Alle kinderen kunnen dan coronaproof heerlijk dansen en meezingen met de sinterklaasliedjes!”.

Hoe is nog een verrassing
“Op kindcentrum de Wijngaard in Hendrik-Ido-Ambacht hopen we natuurlijk dat Sinterklaas dit jaar langs komt met zijn trouwe Spaanse Pieten van de Staff van Sinterklaas”, vertelt Meester Melvin Bezemer, die op De Wijngaard het Sinterklaasfeest organiseert. “We weten alleen nog niet hoe… Door het coronavirus kunnen we in ieder geval geen groots onthaal met alle kinderen en ouders op het plein hebben. De Sint is tenslotte al heel oud en behoort tot de kwetsbare groep. De kinderen vieren het Sinterklaasfeest daarom warmpjes binnen in hun eigen vertrouwde lokaal”. Meester Melvin heeft al contact gehad met regelpiet en heeft hem gevraagd of Sinterklaas op vrijdag 4 december misschien wat tijd heeft om alle klassen digitaal langs te gaan met behulp van techniekpiet. Dit vonden ze een super goed idee en gingen ze gelijk regelen. “We hebben alleen daarna niks meer vernomen van de regelpiet… Als dat maar goed komt….”.

Gewoon een gezellige dag
Bij ons op school wordt sinterklaas dit jaar gevierd zonder dat er een sinterklaas op school aankomt” vertelt Karin van Bruggen, teamleider groep 1-4 van De Wewgijzer uit Zwijndrecht. “Wij maken er in de klassen een gezellige dag van. Er komen op de onderbouw locatie een paar roetveegpieten (onderwijsondersteunend personeel), die de cadeautjes in de groep komen brengen. In de bovenbouw worden surprises gemaakt, zoals elk jaar. Verder wordt het gewoon een gezellige dag in elke klas, met spelletjes in circuitvorm en wat lekkers te snoepen en te drinken. We kijken uit naar een gezellige, niet al te gekke sinterklaasviering met een beetje minder spanning voor de kinderen dan anders. Ook niet verkeerd!

Een SOL-sinterklaasjournaal
“Op Sol Villa Ambacht uit Hendrik-Ido-Ambacht is de directeur Anita Kleinjan-Van Son de Sint tijdens een rondje hardlopen tegengekomen”, vertelt Marjon Spek, coördinator van de Sintcommissie op SOL Villa Ambacht. “De Sint vindt het moeilijk om in deze tijden langs te komen in de SOLgebouwen, maar dat videobellen lijkt hem wel wat. Dus gaat hij de computerpiet aan het werk zetten en kijken of hij bij alle groepen even kan inbellen!”. Daarnaast zijn er beelden opgenomen van Pieten die ’s avonds op de SOLpleinen kunstjes aan het doen zijn. Alle kinderen krijgen dit in de groepen te zien als een soort SOL-sinterklaasjournaal. Op SOL Villa Ambacht worden ook nog twee schatkamers gemaakt. Op 4 december mogen de kinderen uit de onderbouw hier een cadeautje uitzoeken en natuurlijk gebeurt er nog veel meer in de schatkamer.

Sint komt op werkbezoek
“Op basisschool de Toermalijn in Zwijndrecht houdt Sinterklaas nu al kantoor in de school”, vertelt Janneke Karelse Gijzen. Er is een heuse werkkamer ingericht voor de Sint waar de kinderen steeds kunnen spieken. “Zou de sint er al zijn?”. Als rommelpiet geweest is laat hij dit jaar geen pepernoten achter. Maar rommel maken mag gelukkig nog steeds! “Op 3 december is sinterklaas zeker ‘thuis’ in zijn werkkamer, deze dag vieren we namelijk het sinterklaasfeest. Hierdoor hebben we geen aankomst op het plein nodig en hoeven de papa’s en mama’s niet onnodig bij de school te blijven staan. Sinterklaas zal in de speelzaal plaatsnemen waar hij, vergezeld door 1 piet, om beurten de onderbouw klassen zal ontvangen. De piet strooit dit jaar geen kruidnoten maar heeft voorverpakte zakjes kruidnoten bij zich. En de hogere klassen maken net als voorgaande jaren surprises!”.

Tekst: Jan O’teur

Privacy | Cookies    © 2018 Uitgeverij De Brug - Xebius Media Groep

Terug naar boven.