Home » Nieuws » SOL Ambacht prima voorbereid op tweede coronagolf

SOL Ambacht prima voorbereid op tweede coronagolf

SOL Ambacht prima voorbereid op tweede coronagolf
Meenhuis

Begin 2020 werd Nederland getroffen door de eerste coronagolf. Ons land ging in een zogenaamde intelligente lockdown. Hoe de scholen en kindcentra hun lessen en activiteiten voortzetten was heel divers. Voor SOL Ambacht, waaronder SOL Villa Ambacht, SOL Krommeweg, SOL De Watervlinder en SOL Admiraal vallen, een leerzame periode. Want hoe inspelen bij een tweede noodscenario?

De bestuurders van SOL Ambacht anticipeerden snel en hebben leerkrachten voorzien van een laptop die in het systeem van de organisatie “hangt”. Zo kan iedere leerkracht vanaf elke plaats inloggen en onderwijs via beeldbellen regelen. Het zijn de directeuren Wouter de Roon, Anita Kleinjan-van Son, Greta Barends en Ruben van der Steen die vertellen over deze tweede hectische coronaperiode.

Welke maatregelen heeft SOL Ambacht vooraf getroffen?
Ruben en Greta van SOL De Watervlinder: “We hebben, net als tijdens de eerste coronagolf, met de directies van de 4 SOLs en het bestuur de koppen bij elkaar gestoken om afspraken met elkaar af te stemmen. Een groot verschil was dat we nu beter voorbereid waren en er al een concept noodscenario op de planken lag, wat geoptimaliseerd is naar huidige omstandigheden. In het scenario houden we rekening met alle mogelijke situaties. Ondanks dat de omstandigheden een groot beroep doen op de flexibiliteit van kinderen, ouders en personeel slagen we er goed in om alles zo goed als mogelijk te organiseren om onze kinderen te kunnen blijven lesgeven en opvangen. En we blijven natuurlijk constant evalueren om alles veilig te houden voor iedereen.

Hoe is het contact op dit moment met kinderen die ziek of in quarantaine thuis zijn?
Anita van SOL Villa Ambacht: “Het contact met kinderen die thuis zijn wegens ziekte of quarantaine is intensief. De medewerkers spreken online met de kinderen over hun welbevinden en wat hen bezighoudt. De kinderen krijgen speel- en werkpakketjes thuis die aansluiten bij hun ontwikkeling en bij hun leerstofdoelen. Vanaf groep 3 zijn we ook erg blij met de mogelijkheden van het afstandsonderwijs. Kinderen kunnen inloggen voor instructie, maar wellicht nog belangrijker, ook voor het sociale aspect. Op afstand zijn zij zo toch samen met de juf of meester en de andere kinderen. Deze manier van contact en werken is voor de kinderen heel plezierig en is een goede toevoeging in deze tijd.”

Hoe is het contact op dit moment met de ouders?
Wouter van SOL Admiraal / SOL Krommeweg: “De ouders zitten in een besloten “klassengroepsapp”, waarin de leerkracht dagelijks informatie deelt en beeldmateriaal laat zien. Zij kunnen met vragen direct bij de leerkracht terecht. Zo zorgen we voor korte lijnen, zodat we snel en adequaat kunnen handelen. Vanuit de directie mailen we de hoofdzaken zoals ouders dat bij ons gewend zijn.

Hoe wordt de feestmaand december ingevuld bij SOL Ambacht?
Wouter: “Dit jaar zitten we met wat restricties, maar we willen deze maand voor de kinderen uiteraard niet zomaar voorbij laten gaan. Sterker nog we hebben de sint- en kerstcommissies van de vier SOLs bij elkaar gebracht om een mooi draaiboek in elkaar te zetten, waarin de specifieke SOL natuurlijk zijn eigen invulling er aan kan geven. En ik kan al een klein beetje verklappen dat dit anders maar echt heel leuk gaat worden.”

Privacy | Cookies    © 2018 Uitgeverij De Brug - Xebius Media Groep

Terug naar boven.