Home » Nieuws » Speelruimteplan staat voor visie en kwaliteit

Speelruimteplan staat voor visie en kwaliteit

Speelruimteplan staat voor visie en kwaliteit
Meenhuis

Dat wethouder Lafleur vorige week maandagavond een ambitieus Speelruimteplan presenteerde, daarvan is geen woord te veel gezegd. De raad werd om instemming gevraagd de komende jaren werk te maken van het optimaliseren van de speelruimte in de gemeente.

Het coalitieprogramma zegt dat kinderen en jongeren de toekomst hebben, waarbij het belangrijk is dat er een gezond leefklimaat voor hen is en bovenal dat zij de kans hebben zich te ontplooien. Het is dit uitgangspunt dat maakt dat het speelruimtebeleid binnen de gemeente opnieuw bekeken werd.

De gemeente Hendrik-Ido-Ambacht kent 126 openbare speel- en sportterreinen. Dit zijn meestal kleine speelplekjes die met traditionele speeltoestellen zijn ingericht voor de jongste doelgroep.

De gemeente wil toe naar een netwerk van centrale en ruime buurtspeelplekken met voldoende speelwaarde voor verschillende doelgroepen en een divers speelruimteaanbod. Daarnaast wil zij meer rekening houden met de behoefte van kinderen en volwassenen met een beperking. Ook moet de speelruimte groener worden zodat zij aantrekkelijker is. Tenslotte wil zij de bewoners van alle leeftijden uitnodigen in de openbare buitenruimte te spelen, sporten en te bewegen.

De uitvoering van het plan betekent, minder speelplekken maar wel de focus op kwaliteit. In het plan wordt geconcludeerd dat veel plekken (ongeveer 50 van de 126) nu weinig toevoegen aan het speelaanbod in de huidige vorm. Het plan stelt voor deze speelplekken ‘om te vormen’ (in te richten met een lager budget) of zelfs helemaal op te heffen. En wat mag dit kosten zult u zich afvragen. De uitvoering van het plan kost 2,5 miljoen euro, jaarlijks zal er daarom 120.000 euro meer nodig zijn dan het beschikbare budget in de huidige begroting.

Direct brak mevrouw Gommans (D’66) tijdens de behandeling in de raad een lans voor de ‘oudere jongeren’. Zij lijken volgens haar bij de uitvoering van dit plan buiten de boot te vallen. Zij pleit ervoor de jongeren opnieuw te benaderen en uitgebreid stil te staan bij hun behoeften. Haar reactie is mij uit het hart gegrepen. Zou daarom na het eerste pizza-overleg in 2019 een tweede pizza-moment met de jongeren niet een goed idee zijn?

De heer Struik (Ambacht Uw Belang) gaf zijn worsteling aan met de speelplekken die volgens het plan gaan verdwijnen, de zogenaamde ‘zwarte bolletjes’. Hij deed een appèl er met de betrokken bewoners nogmaals kritisch naar te kijken. Bij meerdere raadsleden rijst in het kader van de bewonersparticipatie echter de vraag in hoeverre de inwoners werkelijk behoefte hebben bij het plan betrokken te willen zijn. Ik bedacht mij daarbij, dat verantwoordelijkheid nemen voor je leefomgeving allereerst bij jezelf begint en niet bij de raad.

Het laatste woord was aan de wethouder, hij vertelde onlangs nog met schoolkinderen gesproken te hebben over hun ideeën onder andere over meer speeluitdaging en ruimte voor klimmen en klauteren. Ook het meer toegankelijk maken van speelplekken voor kinderen met een beperking werd door hen genoemd. Mooi vindt hij dat het Speelruimteplan niet alleen hierin voorziet, maar ook bij de inrichting van sportplekken rekening houdt met ‘bewegen voor ouderen’. Het is volgens hem ook een kans jong en oud samen te brengen middels een ontmoetingsplek, waardoor er wellicht goede gesprekken op gang komen tussen hen.

Na de vergadering fiets ik in het schemerdonker langs een tiental speelplekken en denk, dat Speelruimteplan is zo gek nog niet.

Tekst en foto: Jan Westhoff

Privacy | Cookies    © 2018 Uitgeverij De Brug - Xebius Media Groep

Terug naar boven.