Home » Nieuws » Speldjesregen tijdens Nieuwjaarsreceptie VVGZ

Speldjesregen tijdens Nieuwjaarsreceptie VVGZ

Speldjesregen tijdens Nieuwjaarsreceptie VVGZ

Afgelopen donderdag vond de Nieuwjaarsreceptie van VVGZ plaats. In een druk bezocht Vogelnest sprak voorzitter Marc Reijmers de menigte toe. Allereerst stond onze praeses stil bij de Vogels die ons ontvallen zijn waaronder het recente overlijden van “stille kracht” Remco v.d. Pol van een paar dagen geleden. Met een indrukwekkende minuut stilte werd dit bekrachtigd.

Daarna schetste hij de huidige stand van zaken binnen de Vogels, waarbij de bestuurlijke vernieuwing werd besproken. Verder kwam het vrijwilligersbeleid, VVGZ- samen en de ontwikkelingen in de A- selectie aan de orde.

Als laatste sprak Marc zijn waardering namens het bestuur uit voor de vele vrijwilligers die VVGZ heeft. Piet en Gerda v.d. Ster werden in het zonnetje gezet: vanaf het begin zijn ze met hun bedrijf lid van de Businessclub, waarvoor ze beiden al jarenlang hand- en spandiensten verrichtten.

Hoogtepunt van de avond was natuurlijk het benoemen van de leden van Verdienste. Dit jaar werden door het bestuur als Lid van Verdienste voorgedragen:

Onder groot applaus van de aanwezigen werden deze Vogels gehuldigd en kregen ze door Marc het fraaie insigne opgespeld. Daarna volgde nog een zeer gezellig samenzijn in het Vogelnest en kunnen we terugkijken op een zeer geslaagde Nieuwjaarsreceptie.

Tekst/foto’s: Jan Boom / VVGZ
(vlnr) Stefan de Waard, Arnold Klein, Anneke Goedegebuur, Arjo van Krimpen, Martijn Tempelaar.

Privacy | Cookies    © 2018 Uitgeverij De Brug - Xebius Media Groep

Terug naar boven.