Home » Nieuws » UVV-vrijwilliger aan het woord: Dicky Kamphuis

UVV-vrijwilliger aan het woord: Dicky Kamphuis

UVV-vrijwilliger aan het woord: Dicky Kamphuis

In de verschillende locaties van de Blije Borgh wordt veel georganiseerd. Naast activiteiten op het gebied van muziek, spel, recreatie en beweging is het mogelijk op maandag en vrijdag een kerkdienst bij te wonen.

De bijeenkomsten in de Blije Borgh zijn laagdrempelig. De geloofsovertuiging of religieuze achtergrond is minder belangrijk; alle bewoners zijn er welkom om met anderen te bidden, zingen en luisteren. “De kerkdiensten worden drukbezocht, de mensen komen graag. Een kerkdienst of geestelijk gesprek kan mensen moed geven, troosten of opbeuren. Wij vinden het belangrijk dat ook ouderen met psychiatrische klachten of een vorm van dementie dit kunnen beleven. De bijeenkomst op maandag is speciaal voor deze groep ingericht; de bezoekers worden actief betrokken bij de dienst. De verhalen uit de bijbel vertellen we op een manier die hen aanspreekt.

Anja Bruijkers, onze geestelijk verzorger, is daar erg goed in. Zij weet mensen echt te bereiken. En we merken dat ook de oude liederen veel losmaken, deze vorm van herkenning kan heel heilzaam zijn”, vertelt projectleider Dicky Kamphuis.

Dicky werkte voorheen als docente Engels op het Develstein College in Zwijndrecht. Destijds was zij naast haar drukke baan al actief als vrijwilliger in het vroegere buurtcentrum Wielzate. Sinds anderhalf jaar is Dicky verantwoordelijk voor de weekopening en –sluiting in de Blije Borgh en stuurt zij alle betrokken vrijwilligers aan. De taken van de vrijwilligers zijn heel divers: van het in orde maken van de kerkzaal tot het ophalen van de bezoekers en thuisbrengen na afloop van de dienst. “We beschikken nu over een poule van ongeveer 25 vrijwilligers. Dit betekent dat je één keer per maand wordt ingeroosterd. Het is dankbaar en fijn werk, als vrijwilliger help je mee om de diensten voor anderen mogelijk te maken. Uiteraard zijn nieuwe vrijwilligers van harte welkom!”

Bent u geïnteresseerd in het werk van de UVV-vrijwilligers en wilt u graag meer weten over alle activiteiten? Kijk voor meer informatie op de website www.uvv-hia.nl. Hier vindt u ook de vacatures en contactgegevens.

Tekst: H. Versprille / Tekstbureau Geregeld
Foto: Cees van Meerten / FotoExpressie

Privacy | Cookies    © 2018 Uitgeverij De Brug - Xebius Media Groep

Terug naar boven.