Home » Nieuws » Van speeltuin naar stadstuin

Van speeltuin naar stadstuin

Van speeltuin naar stadstuin

Wie langs het station Zwijndrecht loopt of fietst, ziet dat het er één en ander gebeurt op het voormalig terrein van Yperen ter hoogte van de Jan Steenstraat. Het groengebied wordt aangepakt door de firma Aart den Hollander. Dit groene gebied stond bekend sinds een aantal jaren onder naam Buitenpret. Een natuurspeeltuin die tijdelijk op dit gebied was gehuisvest.

Hoe zat het ook weer?
Het van Yperen terrein heeft zijn naam te danken aan het voormalig garagebedrijf met dezelfde naam die daar gevestigd was. Benzinepomp en garagebedrijf vormden daar een vaste plek van herkenning. Tanken, auto verkoop of reparatie, dit bedrijf groeide daar uit tot een flink bedrijf. Na beëindiging op die plek kwam dit stuk grond in beeld voor woningbouw. Een ontwikkeling die binnen het gebied genaamd de corridor plaats zou vinden en die de naam Stadstuinen meekreeg.

Koninkrijkszaal
Op die locatie was ondertussen ook de gebedszaal van de Jehova getuigen, de koninkrijkszaal, gebouwd. Voor de ontwikkeling van dat gebied werden er diverse plannen gemaakt waarbij de Jehova getuigen wel en niet moesten verhuizen. In één van de plannen was zelfs een alternatieve locatie bedacht naast gezondheidscentrum de Lus.

Braakliggend
In de tussentijd lag het terrein leeg te wachten op verdere ontwikkeling en was dit braakliggende terrein niet in gebruik. Er waren genoeg ideeën uit de omgeving en bij reizigers met de trein om hier tijdelijk een parkeerplaats te huisvesten. Aangezien dit geen optie was bij de gemeente, anders dan een fietsenstalling, werd er besloten het terrein anders in te richten.

Buitenpret
De plannen voor nieuwbouw kwamen niet van de grond en om de plek wel beschikbaar te houden, werd er een plan ontwikkeld voor een natuurspeeltuin van tijdelijke aard. De speeltuin werd circulair aangelegd, dat hield in dat er met restmaterialen van projecten een plek werd gecreëerd waar gespeeld kon worden. Ook werd er een Jongerenontmoetingsplaats ingericht en kwamen er buurttuintjes. De naam Buitenpret werd bedacht door een leerling van de Margrietschool welke aan de andere zijde van het spoor ligt. School en buurt konden na realisatie van harte buiten spelen.

Ontwikkelingen
Jaren bleef de ontwikkeling van dit gebied stil liggen en groeide deze plek uit tot een ware buurtplek. De ontwikkelingen binnen het gebied gingen gewoon door. Op de Koninginneweg en omgeving werd er nieuwbouw gepleegd, De voormalige school de Toorts werd een gemeentelijk monument, en werd gerestaureerd met aanvullende nieuwbouw. Het rioleringsstelsel was aan vervanging toe en zo waren er veel werkzaamheden in de buurt.

Speeltuin
Met de nieuwbouw van de Toorts verdween ook een buurtspeeltuintje waarbij Buitenpret het enige speelplekje in de buurt bleef. Rondom alle plannen die de gemeente in de buurt had, werden bewoners gevraagd en op de hoogte gebracht van ontwikkelingen. Één van die ontwikkelingen was het verdwijnen van Buitenpret. De bewoners traden hierover dan ook in contact met de gemeente. In een overleg wat volgde, naast de ontwikkelingen in de wijk, werd er een alternatieve locatie gezocht en gevonden voor een speelplek. In de Hobbemastraat tussen nieuwbouw en bestaande flat.

Leeg halen
Terwijl nu Buitenpret wordt leeggehaald staat de nieuwe speeltuin in de steigers. Na de bouwvak gaat de Kuiper infrabouw aan het grondwerk beginnen, en kan er zeker niet meer op het terrein gespeeld worden. Maar is naar verwachting de Hobbemastraat locatie gereed. Het afvoeren van grond gaat niet door de wijk maar wordt direct via de koninginneweg gedaan.

Realisatie
Wie de nieuwbouw gaat realiseren of hoe het er precies uit gaat zien wordt pas op het eind van het jaar bekend. De vele plannen die er ooit getekend zijn en de ideeën die stedenbouwkundig de basis vormen voor dit gebied zullen ongetwijfeld een leidraad zijn voor de marktpartij die gekozen wordt. Omwonenden zullen dan door de gemeente worden geïnformeerd en kunnen opnieuw hun mening geven.

Diztrikt.nu
Wie op de hoogte wil blijven van deze ontwikkelingen kan zich abonneren op de nieuwsbrief van Diztrikt waaronder de stadstuinen wordt gerealiseerd. Zo kunnen de mensen die zich afvragen wat er nu gebeurt op de hoogte blijven van alles rondom nieuwbouw bij het spoor en de A16.

Tekst: Chris Moorman

Privacy | Cookies    © 2021 Uitgeverij De Brug - Xebius Media Groep

Ontvang elke week het laatste nieuws en De Brug per mail
Meld u aan voor de digitale nieuwsbrief van Weekblad De Brug en ontvangt elke week de edities in uw mailbox.
Ontvang elke week het laatste nieuws en De Brug per mail
Meld u aan voor de digitale nieuwsbrief van Weekblad De Brug en ontvangt elke week de edities in uw mailbox.
Terug naar boven.