Home » Nieuws » Veiligheidsregio: ‘Vergroot buitenruimte’

Veiligheidsregio: ‘Vergroot buitenruimte’

Veiligheidsregio: ‘Vergroot buitenruimte’

Het Veiligheidsberaad deed deze week een oproep aan het kabinet om méér toe te staan in de buitenruimte. Wouter Kolff van de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid kan zich in hoofdlijnen goed vinden in het stappenplan dat is aangekondigd, maar vindt het jammer dat het kabinet besloot om horecaterrassen en doorstroomlocaties nog niet vrij te geven: “niet om te versoepelen, maar om de openbare ruimte te vergroten. Doorstroomlocaties in de open lucht, zoals bijvoorbeeld de markt, zouden zo snel mogelijk moeten worden vrijgegeven. Daar is de kans op besmetting namelijk een stuk kleiner”.

“We hebben niet zozeer gevraagd om te versoepelen, maar wel om mensen de ruimte te geven om buiten meer te kunnen doen, voor een betere spreiding als het beter weer wordt”, aldus Kolff. “Het Outbreak Management Team (OMT) heeft tot nu toe redelijk nauwkeurig kunnen voorspellen hoe een nieuwe piek in het aantal ziekenhuisopnames zich ontwikkelt. Geschat wordt dat deze in de laatste week van april of in de eerste week van mei plaatsvindt. Er is sprake van een derde golf, maar deze lijkt minder aanhoudend dan verwacht, zoals het nu lijkt. Steeds vaker lijkt het virus op te botsen tegen immuniteit of vaccinatie.” Kolff is blij met het vernieuwde stappenplan dat tijdens de laatste persconferentie werd geïntroduceerd, omdat daar in fases wordt aangekondigd welke stappen er gepland staan, en op welke datum: “het biedt duidelijkheid en perspectief.”

Elke twee weken kijkt de Rijksoverheid naar de ernst van de situatie in de verschillende regio’s. Om het risiconiveau te bepalen, wordt gekeken naar het aantal positieve testen en het aantal ziekenhuisopnames. Op dit moment worden in de Drechtsteden per week ruim 450 nieuwe positieve gevallen per 100.000 inwoners gerapporteerd – het risiconiveau ‘zeer ernstig’. Het omhoog- en omlaaggaan van het aantal besmettingen hangt volgens Cees Vermeer van de GGD Zuid-Holland Zuid inherent af van het naleven van de maatregelen. Naar schatting zijn op dit moment ruim 160.000 mensen in Nederland besmettelijk – wat overeenkomt met het totale inwoneraantal van Dordrecht en Zwijndrecht bij elkaar. Alleen in de Veiligheidsregio Limburg-Noord werden in de afgelopen week meer positieve testen gerapporteerd. Het landelijk gemiddelde ligt op 289 besmettingen per 100.000 inwoners.

Vooruitkijkend naar een aantal momenten in april en mei, waaronder Koningsdag, Bevrijdingsdag en Dodenherdenking, schat Kolff in dat die op een vergelijkbare manier als vorig jaar zullen plaatsvinden: “geen grote groepen, geen publiek”.

Handhaving in cijfers
Week 12 158 bekeuringen (140 avondklokschendingen)
Week 13 220 bekeuringen (200 avondklokschendingen)
Week 14 112 bekeuringen (100 avondklokschendingen)

Testen en vaccinatie
Cees Vermeer van de GGD Zuid-Holland Zuid meldt dat in verpleeghuizen en onder thuiswonende ouderen het aantal besmettingen daalt. Er zijn in de laatste week geen grote clusteruitbraken gemeld. De cijfers laten zien dat vaccineren helpt. Punt van zorg is volgens hem nog steeds dat de helft van de mensen die klachten heeft, zich niet laat testen. “Dat is niet de weg om uit de crisis te komen. Er is ruim voldoende testcapaciteit bij de GGD. Die ligt op dit moment op zo’n 2.700 testen per dag, waarbij nog kan worden opgeschaald naar 3.200 testen. Op dit moment worden in de regio ruim 2.200 en 2.500 testen per dag uitgevoerd.”

Op maandag 26 april wordt gestart met vaccineren vanaf een nieuwe locatie in de regio: Sporthal de Reiger in Groot-Ammers. Er is twee keer zoveel prikcapaciteit als dat er vaccins zijn – de beschikbaarheid van vaccins is de achilleshiel, waarbij we afhankelijk zijn van de Rijksoverheid en internationale bewegingen als het gaat om het beschikbaar stellen van vaccins. En wie welk vaccin krijgt, en door wie er wordt geprikt. De commotie rond het gebruik van AstraZeneca maakt ook dat de puzzel opnieuw gelegd moest worden.

Privacy | Cookies    © 2021 Uitgeverij De Brug - Xebius Media Groep

Ontvang elke week het laatste nieuws en De Brug per mail
Meld u aan voor de digitale nieuwsbrief van Weekblad De Brug en ontvangt elke week de edities in uw mailbox.
Ontvang elke week het laatste nieuws en De Brug per mail
Meld u aan voor de digitale nieuwsbrief van Weekblad De Brug en ontvangt elke week de edities in uw mailbox.
Let op: Op deze dagen rondom de feestdagen zijn wij niet bereikbaar: Hemelvaartsdag (26 mei), vrijdag 27 mei en Tweede Pinksterdag (6 juni). De Brug wordt in week 23 op donderdag 9 juni verspreid.
Terug naar boven.