Home » Nieuws » Wat dit land nodig heeft is…liefde!

Wat dit land nodig heeft is…liefde!

Wat dit land nodig heeft is…liefde!
Meenhuis

De politiek gebruikte de paasdagen om tot bezinning te komen. Reden genoeg om ook de straat de vraag te stellen, wat heeft dit land juist nu zo nodig?

“Ik vind het moeilijk op deze vraag een antwoord te geven”, zegt Leo spontaan in een eerste reactie. “Ik vind wel dat er een gebrek is aan saamhorigheid. Het ontbreekt aan een zekere harmonie in de maatschappij”, gaat hij verder. Er zou meer ruimte moeten zijn voor het accepteren van elkaars zwakheden. Ik hoor een roep om meer openheid en ook ik zou daarvoor willen pleiten”.

Wim die aan de wandel is met zijn vrouw is duidelijk, “de politiek wordt bestierd door de elite en onze minister-president is de hoofdrolspeler. Zij zijn er niet voor de gewone mensen. Kijk naar dat verhaal rond Omtzigt, er is werkelijk een puinhoop van gemaakt. De politiek heeft voor mij afgedaan”, zegt hij. “Ik leef mijn eigen leven en al het andere is een ver-van-mijn-bed-show. Ik ga mij er niet meer druk om maken”.

“Ik kom liever niet met naam en toenaam in de krant”, zegt een goedlachse blonde vrouw, die overigens een duidelijk antwoord heeft op de aan haar gestelde vraag. “Dit land heeft redding nodig”, zegt zij, “ik geloof nadrukkelijk dat wij in de eindtijd leven”. Onomwonden verwijst zij naar de Bijbel en wel specifiek naar het boek Openbaring. “Daar in hoofdstuk dertien vind je de aankondiging”, vertelt zij. “Er is maar één redder en dat is Jezus”, vat zij het kort en bondig samen.

Ook André is uitgesproken als hij zegt dat wij aan de vooravond staan van een grote verandering. “Los van dat er geen waarheid wordt gesproken, baart het mij zorgen dat een klein select gezelschap het voor het zeggen heeft”, vertelt hij. “Het doel van dit kleine gezelschap is om de samenleving in te perken en ons als burgers onze vrijheid af te nemen. Er is mijns inziens een geweldloze opstand nodig”, gaat hij verder. “Ik hoop werkelijk dat er een andere wind gaat waaien. Mensen zijn, denk ik, heel erg bezorgd en dat ben ik ook. Met wat er nu gebeurt gaan wij er niet uitkomen”. Een Oost-Europees stel met baby laat een ander geluid horen, “wij voelen ons gelukkig in dit prachtige land dat zoveel te bieden heeft. Echt dit land heeft niets nodig”, vertelt de man.

Ik raak wat gedesoriënteerd onder al deze reacties maar ik waag het toch nog een keer de vraag te stellen. Wat heeft dit land juist nu zo nodig?

En verdraait in Ambacht vind ik het antwoord. Nadat ik net daarvoor de bus verlaten heb, passeer ik in het voorbijgaan een vrouw met een dekbed en twee hoofdkussens in haar armen. Zonder aarzeling en zonneklaar beantwoordt Priscilla mijn vraag, “wat wij als samenleving nodig hebben, wat dit land nodig heeft is…liefde. Gewoon een beetje lief zijn voor elkaar. Vriendelijkheid en liefde dat is wat wij met elkaar en als Nederland zo nodig hebben”.

Terwijl ik naar huis wandel met een glimlach van oor tot oor denk ik hardop “die Priscilla heeft helemaal gelijk, uiteindelijk overwint de liefde alles!”

Tekst en foto: Jan Westhoff

Privacy | Cookies    © 2021 Uitgeverij De Brug - Xebius Media Groep

Terug naar boven.