Home » Nieuws » Waterschap controleert het Waaltje

Waterschap controleert het Waaltje

Waterschap controleert het Waaltje

Vanwege het mooie weer is het Waterschap Hollandse Delta afgelopen weekend gestart met het toezicht op het naleven van de vaarregels en veiligheid op onder andere het Waaltje. Zo worden overlast en ongelukken op deze vaarweg tot een minimum beperkt en kunnen recreanten onbezorgd genieten in, op en bij het water.

Toezicht en handhaving
In het vaarseizoen wordt het Waaltje, dat vanaf Hendrik-Ido-Ambacht via Rijsoord naar Heerjansdam stroomt, druk bezocht. Daarom is het belangrijk dat watersporters en recreanten de eigen veiligheid en die van anderen in acht nemen. Hiervoor zijn regels opgesteld waar Waterschap Hollandse Delta in nauwe samenwerking met politie, gemeenten, Rijkswaterstaat, Inspectie Leefomgeving en Transport, watersportverenigingen en jachthavens op toezien. Wie de veiligheid in het geding brengt en/of overlast veroorzaakt, riskeert een fikse boete.

Boete te hard varen
Handhavers van het waterschap treden onder andere op tegen te hard varen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van laserapparatuur. Te hard varen veroorzaakt veel golfslag. Oevers kunnen hierdoor beschadigen. Ook levert dit geluidsoverlast op voor omwonenden.

Brug springen verboden
Dit jaar wordt ook weer extra gelet op ‘brugspringers’. Hoewel van een brug in het water springen leuk en spannend kan zijn, is dit niet zonder risico’s, voor zowel springers als andere waterrecreanten. Van bruggen springen is daarom verboden.

Vaarwegbeheer taak waterschappen
Waterschap Hollandse Delta en Waterschap Rivierenland zijn vaarwegbeheerder op de vaarwegen op de Linge, de wateren in de Alblasserwaard, de Binnenbedijkte Maas en het Waaltje. In die hoedanigheid letten handhavers op alle zaken die te maken hebben op veilig varen, het voorkomen van overlast voor omwonenden en schade aan vaarwegen, flora en fauna. Zo wordt ook gecontroleerd op het hebben van een geldig vaarbewijs en het in acht nemen van de minimumleeftijd voor het besturen van een boot met motor. Ook wordt toegezien op het in orde zijn van de toerusting van vaartuigen en het correct aan- en afmeren.

Meer informatie
Op de website van waterschap Rivierenland en Hollandse Delta en in het Binnenvaart Politiereglement zijn de vaarregels terug te vinden.

Tekst en foto: Jan O’teur

Privacy | Cookies    © 2018 Uitgeverij De Brug - Xebius Media Groep

Terug naar boven.