Home » Nieuws » Wederom goud voor de Swinhove Groep

Wederom goud voor de Swinhove Groep

Wederom goud voor de Swinhove Groep
Meenhuis

De medewerkers en vrijwilligers van de Swinhove Groep zetten zich in om van elke dag een mooie dag te maken voor de cliënten en bewoners. Daarbij willen zij natuurlijk goede kwaliteit van zorg en dienstverlening bieden. Om continu te werken aan het verbeteren van die kwaliteit laat de Swinhove Groep zich onder andere jaarlijks certificeren door het Kwaliteitskeurmerk PREZO, waarbij toetsing door een onafhankelijk bureau plaatsvindt tijdens een auditweek. Zo ook in 2020. Met dank aan de medewerkers en vrijwilligers heeft de organisatie hele mooie resultaten behaald: het Gouden keurmerk voor alle onderdelen van de Swinhove Groep!

Lilian Bouman (bestuurder van de Swinhove Groep): “Fantastisch om terug te horen van de auditoren dat zij tijdens de audit gezien, gehoord èn gemerkt hebben dat onze medewerkers er ook in deze bijzondere tijd in blijven slagen om persoonsgerichte zorg te bieden aan de cliënten. De positieve feedback van de PREZO audits zijn een goede stimulans om samen verder te werken om de zorg voor de cliënten te blijven verbeteren.”

Wat is PREZO?
PREZO is een kwaliteitsmodel voor de zorg.
Het is een praktische en methodische manier van werken aan en denken over continue kwaliteitsverbetering met en vanuit het perspectief van de cliënt. PREZO gaat uit van de landelijke eisen voor goede zorg. Door onafhankelijke toetsing kan het PREZO-keurmerk worden behaald.

De Swinhove Groep
“De Swinhove Groep ondersteunt kwetsbare ouderen en hun naasten bij het leven dat zij willen leven, met de waarden en gewoonten die daarin voor hen belangrijk zijn. De Swinhove Groep richt de aandacht en energie daarin samen met de cliënt en diens netwerk op wat er nog wèl kan en trekken gezamenlijk op daar waar ondersteuning nodig is”.

Vanuit deze missie verleent de Swinhove Groep als specialistische aanbieder zorg, behandeling en begeleiding gericht op (behoud van) kwaliteit van leven van kwetsbare ouderen op 5 locaties en bij mensen thuis in Zwijndrecht en omgeving. In het bijzonder als expert op het gebied van de ziekte dementie en onbegrepen gedrag, en door het organiseren in allerlei vormen van tijdelijk of permanent verblijf voor als het thuis (even) niet meer gaat. De afgelopen jaren heeft de Swinhove Groep haar positie in de Drechtsteden goed verankerd, mede door de goede en liefdevolle zorg van medewerkers en vrijwilligers.
De Swinhove Groep richt zich op de versterking van de persoonsgerichte zorg en het organiseren vanuit de behoefte van de zorgvrager. Hoe sluiten we zo goed mogelijk aan op wat ertoe doet? Deze vraag en het vinden van de antwoorden zijn de drijfveer van de Swinhove Groep. De kernwaarden veiligheid, respect en integriteit, hartelijkheid en nabijheid en continu leren en verbeteren zijn richtinggevend voor het gedrag binnen de Swinhove Groep.

Privacy | Cookies    © 2018 Uitgeverij De Brug - Xebius Media Groep

Terug naar boven.