Home » Nieuws » “Wij zijn nog niet klaar”

“Wij zijn nog niet klaar”

“Wij zijn nog niet klaar”
Meenhuis

“Ik kon niet anders, toen ik mijn vrouw doodziek in het ic-bed zag liggen, dan zachtjes aan haar vragen “ga je mij alleen laten?”. Ik zat daar naast haar bed en zag haar balanceren op het randje van de dood”. Het is Piet Buitendijk die spreekt over zijn vrouw Pita en wat hun beiden maart jl. overkwam toen zij ‘voor even’ terug waren in Nederland. “En toen”, gaat Piet verder, “hoorde ik haar fluisteren, wij zijn nog niet klaar”.

Piet en Pita Buitendijk zijn Ambachtenaren die 24 jaar geleden in Oeganda hun levensbestemming vonden met de start van de interkerkelijke christelijke organisatie Noah´s Ark (www.nacmu.org). Noah´s Ark is een organisatie die de meest kwetsbare kinderen binnen de Oegandese samenleving weer een toekomst geeft. “Ja, letterlijk proberen wij van een niemand een iemand te maken”, vertelt Piet.

Piet geboren aan de Veersedijk als tweede kind uit een gezin van zes en getrouwd op zijn zeventiende met Pita, begreep al vroeg in zijn leven dat zij voor een missie stonden. Piet en Pita hadden beiden het verlangen naar een groot gezin, “maar hoe dat uiteindelijk realiteit geworden is, dat is wonderlijk”, vertelt Piet ingetogen maar dankbaar. “Eind jaren tachtig zijn wij tot geloof gekomen en hebben wij ons leven in handen van Christus gelegd. Wij kregen Oeganda op ons hart en wisten dat daar onze bestemming zou liggen, werken met kinderen en onze talenten inzetten voor de allerzwaksten”.

“Je moet weten”, vertelt Pita, “wij pikken baby’s op die letterlijk en figuurlijk weggegooid zijn. Er zijn al vele honderden baby’s door mijn armen gegaan. Baby’s waar wij een familie voor zoeken. Ja, voor velen betekenen wij een thuiskomen, voor velen zijn wij een thuis!” Piet vult aan met, “wij werken aan de meest beroerde kant van de samenleving. Meisjes raken vaak ongewenst zwanger enerzijds omdat jongens sterk het idee hebben zich te moeten bewijzen anderzijds omdat bepaalde culturele gewoonten meisjes extra kwetsbaar maken. De baby die uit dat soort contacten wordt geboren, wordt als ongewenst beschouwd en vaak letterlijk weggegooid”. Ik word stil en vraag hen beiden hoe zij dit werk volhouden, waarop Pita antwoordt, “Wat ons enthousiast houdt zijn de kinderen die het redden en opgroeien als gezonde volwassenen met een toekomst”. Piet legt uit dat de organisatie Noah´s Ark bestaat uit diverse scholen, een kliniek en een kindertehuis. “Wij zijn echter van mening, ook uit Bijbels oogpunt, dat een kind een gezin verdient om in op te groeien”, vertelt hij, “het is daarom dat wij proberen families terug te vinden en te trainen in ouderschap. Ook zoeken wij lokaal mensen die kinderen willen adopteren”. Enthousiast spreekt hij over hoe de organisatie midden in de samenleving staat met een koffie-, mango- en visfarm en door de instanties betrokken wordt in het geven van advies en het bieden van ondersteuning. “Komende dinsdag gaan wij terug naar Oeganda, wij verlangen ernaar de vele kinderen en de beroepskrachten weer te zien”, vertelt Pita, “dan zijn wij er weer om mensen te motiveren en te stimuleren en gezinsproblemen op te lossen”. “Noah´s Ark is ons leven en dat is precies wat ik iedereen gun, een levensdoel waarin je je talenten kwijt kan”, vertelt Piet. “Zorg dat je iets doet in het leven waarin je van betekenis kan zijn. Pak dat op waarin je helemaal jezelf als mens terugvindt”. Pita lacht en fluistert “wij zijn nog niet klaar”.

Privacy | Cookies    © 2018 Uitgeverij De Brug - Xebius Media Groep

Terug naar boven.