Home » Nieuws » Zo doen wij dat in Ambacht!

Zo doen wij dat in Ambacht!

Zo doen wij dat in Ambacht!
Meenhuis

Heel treffend en toepasselijk opent André Flach, wethouder Economie en Financiën van de gemeente Hendrik Ido Ambacht, ons gesprek. “Ja”, zegt hij bij het presenteren van de begroting 2021 van de gemeente, “Ja, het is heel warm buiten, de temperatuur loopt op en daarmee ook de druk. Dat geldt niet alleen voor het klimaat, maar zeker ook voor de financiën van onze gemeente. Het zijn de onzekerheden en de risico´s die mij als wethouder en ons als college parten spelen”. De stijgende kosten van de jeugdzorg en de WMO, als het sociale vangnet, maar ook de onvoorspelbare uitkomsten en invloed van het coronavirus zijn de veroorzakers van die druk en de onzekerheden waarvoor Ambacht wordt gesteld.

Echter, Ambacht zou Ambacht niet zijn als zij toch weer een sluitende begroting presenteert. Let wel, niet alleen een begroting sluitend voor 2021 maar ook voor de jaren erna. Ondanks dit positieve feit vindt Flach dat hier een waarschuwing op zijn plaats is. Hij legt uit, “wij moeten scherp blijven op hoe de crisis zich verder ontwikkelt. In de begroting houden wij daar al rekening mee in de vorm van het mogelijk moeten opvangen van onvoorziene kosten uit de meer structurele middelen”. Dan gaat hij verder met, “heus wij kunnen op dit moment alles betalen maar mochten de verwachte risico´s zich allemaal en tegelijkertijd voordoen dan kan ook Ambacht zomaar met een tekort op haar begroting worden geconfronteerd”.

“Wat gaan de inwoners hiervan merken?”, vraag ik hem. “Ik ben blij dat ik hen kan zeggen dat de onroerendezaakbelasting (OZB), los van de inflatiecorrectie, niet extra verhoogd zal worden. De afvalstoffenheffing evenwel, zal de komende drie jaar trapsgewijs omhooggaan. Om de hoogte van de heffing aanvaardbaar te houden voeg ik eraan toe dat wij een duurzame gemeente willen zijn waarin het afval goed gescheiden wordt en zoveel mogelijk grondstoffen hergebruikt worden”. Hij licht vervolgens nog wat plannen uit die komend jaar op stapel staan. “Zo gaan we in 2021 het Waterbusplein inrichten, wordt er extra geïnvesteerd in groenonderhoud, worden extra bomen geplant en verouderde speeltuinen vernieuwd en gaan we samen met onze partners werken aan de samenredzaamheid van onze inwoners”. Met een glimlach vult hij nog aan, “Al deze ontwikkelingen gebeuren vanuit duurzame overwegingen met oog voor een prettige leefomgeving voor iedereen”.

“Wij bewegen mee, zijn zichtbaar en aanspreekbaar”, breekt hij een lans voor een gemeente die vanuit haar volle verantwoording in het centrum van de samenleving staat. “Wij vinden het belangrijk dat iedereen in Ambacht mee kan doen en de ontmoeting tussen en met elkaar gestimuleerd wordt. Daarom starten wij een initiatief om Cascade als gebouw tot een multifunctionele ontmoetingsplaats te maken. Daarom gaan wij ons sociaal wijkteam versterken en ontwikkelen wij nieuwe instrumenten voor hulp aan onze jongeren. En daarom ook vinden wij dat de huidige financiële druk geen effect mag hebben op de mensen die afhankelijk zijn van hulp en zorg”. Flach komt langzaam tot een samenvatting en een slotsom als hij de praktijk schetst, “wij kunnen, juist in deze crisistijd, zeker rekenen op het Rijk. Toch komt er steeds meer op onze gemeente af. Dan kies je als gemeente eerst voor het op peil houden van je voorzieningen en dat voor jong en oud. Dan is in alles ook ons uitgangspunt onze bewoners in hun eigen kracht te zetten, kortom wat kan je zelf en op wie kan je terugvallen. Om er dan als gemeente ook te staan mocht ondersteuning daarna toch nodig zijn.

Robuust, sluitend, verantwoordelijk en betrokken. Zo doen wij dat in Ambacht!”.

Tekst en foto: Jan Westhoff

Privacy | Cookies    © 2018 Uitgeverij De Brug - Xebius Media Groep

Terug naar boven.