Ingezonden brief

Wilt u een brief insturen voor publicatie in Weekblad De Brug? Mail deze dan naar onze redactie via: redactie@weekbladdebrug.nl. In ingezonden brieven kan worden gereageerd op artikelen in Weekblad De Brug en/of op actuele thema’s. De maximumlengte van een ingezonden brief is 300 woorden. De redactie behoudt zich het recht voor ingezonden bijdragen te redigeren, in te korten of zonder opgave van reden te weigeren.

Ingezonden brieven worden alleen met naamsvermelding geplaatst in Weekblad De Brug. Brieven zonder afzender worden niet gepubliceerd. Het formulier is niet bedoeld voor commercieel getinte opmerkingen.