Afbeelding
Foto: Onno Kemperman

Misdaadjournalist John van den Heuvel boeit OVZ leden

Algemeen

Voor een bomvolle zaal heeft misdaadjournalist John van den Heuvel de leden van de Ondernemersvereniging Zwijndrecht een inkijkje gegeven in zijn leven als misdaadjournalist.

Van den Heuvel begon zijn carrière als politieagent en ging vervolgens het gevaarlijke traject in als undercoveragent. Na die periode begon hij als journalist bij De Telegraaf te schrijven over de misdaad in Nederland en kreeg contacten met de bekendste kopstukken uit de Nederlandse onderwereld, waarbij hij zijn activiteiten ook uitstrekte tot in Suriname. Naast het volgen van de door drugs beheerste onderwereld ging Van den Heuvel zich ook bezighouden met het produceren van tv-uitzendingen over ontvoerde kinderen, die hij probeerde terug te brengen naar Nederland.

Van den Heuvel ging in op de diverse takken van de Nederlandse onderwereld, de rol van de publiciteit en de journalistiek, enkele persoonlijke ervaringen (hij werd in Zwijndrecht ook beveiligd door een aantal bewakers) om tot de conclusie te komen dat naar zijn mening misdaad uiteindelijk niet loont. Bijna alle kopstukken zitten inmiddels gevangen of zijn geliquideerd.

Voorafgaande aan het optreden van John van den Heuvel presenteerde OVZ-voorzitter Gerard Vaandrager de resultaten van de jaarlijkse enquête over hoe het Zwijndrechts bedrijfsleven het in 2018 economisch gedaan heeft. Qua omzet rapporteerde 69% van de bedrijven een omzetstijging te hebben gehad (in 2017 was dat nog 68%). De afgelopen 5 jaar is de omzetstijging een lichte trend geworden. 89% van de bedrijven verwacht in 2018 een positief resultaat te behalen (iets lager dan in 2017). Net als in 2018 verwacht ruim 50% van de bedrijven in 2019 substantiële investeringen te gaan doen, waarbij ook dit jaar bijna 40% van de bedrijven een groei in het aantal banen verwacht. Gevraagd naar de invloed van Brexit bleek dat dit onderwerp in Zwijndrecht niet een grote invloed heeft.

Bij de OVZ-bijeenkomst werd ook aandacht geschonken aan de gemeentelijke dienstverlening op het gebied van de vergunningverlening voor bedrijven, die willen investeren. Uit OVZ-onderzoek een jaar geleden bleek daar bij bedrijven ontevredenheid over te bestaan. De Teamleider Ruimtelijke Ordening van de Gemeente Zwijndrecht (Rabia Soebhan) sprak de ondernemers hierover toe en kondigde aan samen met de OVZ in juni een grote bijeenkomst te gaan organiseren waarop Gemeente en bedrijfsleven met elkaar kunnen spreken over de Toekomstvisie van Zwijndrecht en de daaruit volgende ontwikkelingen op het gebied van bouw en renovatie.

Foto: Onno Kemperman, Visualis