Afbeelding

Actieplan duurzaamheid 2019-2022

Algemeen

In het actieplan duurzaamheid 2019-2022 staan tientallen grote en kleine acties op het gebied van duurzaamheid in Hendrik-Ido-Ambacht. Grote uitdagingen van deze tijd zoals energiebesparing, overstappen op schone energie, verbeteren van de luchtkwaliteit, meer biodiversiteit en circulaire economie zijn in het actieplan vertaald naar uitvoerbare acties voor gemeente, inwoners, ondernemers en organisaties. Via een enquête en een werksessie in april konden Ambachters ideeën aandragen. De gemeenteraad stelde vorige week het actieplan vast.

Ralph Lafleur, wethouder duurzaamheid: "Niemand kan er meer omheen. We moeten samenwerken om te zorgen dat deze planeet voor onszelf en de generaties na ons leefbaar blijft. Ik roep alle Ambachters op hun steentje bij te dragen! Meer initiatieven zijn van harte welkom. Samen vormen we een duurzaam netwerk, waar we kennis delen, elkaar inspireren, helpen en naar oplossingen zoeken".

Vijf speerpunten voor de gemeente…
De gemeente geeft het goede voorbeeld door onder andere verduurzaming van het gemeentelijk vastgoed, LED-lampen in openbare verlichting, (her)gebruik van duurzame materialen in de openbare ruimte, planten van 500 extra bomen en een onderzoek naar water-, droogte- en hittebestendige inrichting van openbaar gebied.

Daarnaast zijn er vijf speerpunten voor de komende jaren:
- meer groen en biodiversiteit in openbaar gebied;
- bouwen aan een duurzaam netwerk in de gemeente, waarbij nadrukkelijk ook jongeren en ondernemers worden betrokken;
- inwoners en ondernemers helpen bij energiebesparing door goede informatie en groepsaankopen;
- inwoners stimuleren om hun asbestdaken te vervangen door groene klimaatdaken;
- duurzaamheidseducatie voor kinderen.

… en tientallen grote en kleine acties voor alle Ambachters
Een paar voorbeelden van andere acties uit het plan:
- een verbod op het oplaten van ballonnen;
- laadpalen voor elektrische auto's bij alle bedrijventerreinen en winkelcentra;
- pilot om groente- fruit- en tuinafval en etensresten in de keuken thuis beter te scheiden;
- budget voor duurzame buurtinitiatieven;
- het opwekken van schone energie en inrichten van klimaatrobuuste tuinen;
- groepsaankopen voor woningisolatie, zonnepanelen en regentonnen.