Afbeelding

Luie mannetjes kemphaan

Algemeen

Nu voor ons de zomer echt is aangebroken, zit voor de meeste vogels het broedseizoen er bijna alweer op. De jongen worden nu volop gevoerd en sommige soorten zijn zelfs al bezig met de trek richting het zuiden. Met name steltlopers en meeuwen zijn zodra de jongen kunnen vliegen alweer verdwenen uit het broedgebied. Of zelfs al eerder…

In de Ambachtse polders langs de Noord, de Crezéepolder en Sophiapolder, zitten nu veel van die doortrekkende vogels. Honderden kokmeeuwen lopen daar rond, maar ook zoeken zo’n 300 kemphanen daar nu naar hun voedsel. Kemphanen zijn steltlopers die broeden in Scandinavië. Op hun hoge poten lopen ze door het slik op zoeken naar wormpjes en andere kleine beestjes. Gezien de aantallen kemphanen is dat voedsel in overvloed aanwezig. Opvallend is echter dat het vrijwel allemaal mannetjes zijn. Mannetjes kemphaan zijn mooi getekend en hebben een zogenaamde ‘kraag’ in de nek. Deze kan verschillende kleuren hebben, zoals zwart, wit, roodbruin, geel of grijs. De mannetjes zijn daarom goed te herkennen.

De vrouwtjes zijn, in tegenstelling tot de mannetjes, nu nog in Scandinavië met de jongen. Bij kemphanen ligt de rolverdeling namelijk dusdanig, dat de mannetjes na de paring het broedgebied alweer verlaten. De vrouwtjes broeden dus zelf de eieren uit en brengen ook de jongen groot. De mannetjes zijn dus maar luttele weken in het hoge noorden aanwezig, en zijn nu alweer op weg naar het zuiden. Op de doortrek, met het hoogtepunt altijd in juli, vetten ze lekker op in Ambacht! Zo is dat ook dit jaar weer het geval. Overigens is van andere soorten steltlopers de rolverdeling weer omgedraaid, zoals van de oeverloper. Van deze soort zitten nu de vrouwtjes in de Sophia- en Crezéepolder, maar wel in lagere aantallen dan die kemphanen.

De vrouwtjes kemphanen zullen in de komende week verschijnen en vliegen dus net wat achter de mannetjes aan. De jonge kemphanen komen nog weer wat weken later, en zijn hier meestal pas in september. De weg weten ze echter prima te vinden, ook zonder hun zorgzame moeders en ietwat luie vaders…

Heeft u vragen, zelf wat onbekends gezien of andere opmerkingen?
Mail me gerust: cornelisfokker@gmail.com