Dit manifest verwoordt de ideeën en wensen van de OVZ richting politiek met het oog op de verkiezingen voor de Gemeenteraad in maart 2020.
Dit manifest verwoordt de ideeën en wensen van de OVZ richting politiek met het oog op de verkiezingen voor de Gemeenteraad in maart 2020.

OVZ presenteert verkiezingsmanifest “Samen aan de bak”

Algemeen

Op 5 oktober heeft de Ondernemersvereniging Zwijndrecht tijdens een ledenbijeenkomst in het Develpaviljoen het OVZ Verkiezingsmanifest “Samen aan de bak” gepresenteerd aan enkele aanwezige Raadsleden en aan Burgemeester Hein van der Loo en Wethouder Tycho Jansen. Dit manifest verwoordt de ideeën en wensen van de OVZ richting politiek met het oog op de verkiezingen voor de Gemeenteraad in maart 2020.

Bij het Verkiezingsmanifest heeft de OVZ gekozen voor een andere insteek dan vier jaar geleden. Niet alleen wordt gewezen op zaken in het economisch beleid die verbetering behoeven, maar deze keer wordt de nadruk gelegd op de noodzakelijke verandering in de verhouding tussen overheid-onderwijs-bedrijfsleven. Deze verandering is nodig om de brede maatschappelijke problemen (energietransitie, klimaatadaptatie, mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, stages voor MBO-studenten etc.) aan te kunnen pakken. Deze problemen zijn te complex en kunnen niet door de overheid alleen worden opgelost. Een inbreng van het bedrijfsleven met een ondernemersgeest is hierbij ook nodig.

De OVZ heeft zich bij het formuleren van het manifest laten leiden door de uitspraken van de landelijke voorzitters van VNO-NCW en MKB-Nederland (Ingrid Thijssen en Jacco Vonhof), die aangeven dat zij nationaal gaan inzetten op het nemen van een grotere maatschappelijke verantwoordelijkheid door het bedrijfsleven. Zij stellen dat er in het verleden te veel aan de overheid is overgelaten. Deze benadering wordt ook wel het Nieuw Rijnlands Model genoemd.

Aangezien de nationale insteek door VNO-NCW en MKB-Nederland ook lokaal zijn invloed zal gaan hebben, heeft de OVZ al vast wat ideeën voor de lokale situatie in Zwijndrecht geformuleerd. Hierbij zijn nadrukkelijk ook de uitkomsten meegenomen van een recente studie over de toekomst van Zwijndrecht, uitgevoerd door een aantal master studenten. Een aantal ideeën op het gebied van de relatie tussen overheid-onderwijs-bedrijfsleven, banen en bedrijven en de leefomgeving zijn genoemd. Dat zijn geen uitgewerkte plannen, maar zijn eerder een handreiking voor samenwerking en vooral bedoeld om een verandering in denkwijze tussen de lokale partijen op gang te brengen. Alles kan niet tegelijk aangepakt worden, maar een start met enkele punten zou de OVZ al toejuichen.

Op 4 november zal in Zwijndrecht vanuit het Ondernemersfonds een Politiek Café worden georganiseerd in Event Center Spektakel. Alle politieke partijen zijn uitgenodigd om met hun lijsttrekker in te gaan op de wensen en ideeën vanuit het bedrijfsleven. Het OVZ Verkiezingsmanifest zal vanuit de OVZ als inbreng dienen, maar ook vanuit de binnenvaart en de detailhandel zullen wensen ingebracht worden. Deze bijeenkomst is toegankelijk voor alle zakelijke bedrijven in Zwijndrecht.