Koningin Juliana verlaat in gezelschap van burgemeester De Ridder de Open Hofkerk.
Koningin Juliana verlaat in gezelschap van burgemeester De Ridder de Open Hofkerk.

Terug in de Tijd: Koningin Juliana bezocht Ambacht (vervolg)

Algemeen

Twee weken geleden vertelde ik u al het een en ander over het bezoek dat koningin Juliana op 2 oktober 1970, (dus deze maand 51 jaar geleden) bracht aan een aantal gemeenten op het eiland IJsselmonde, waarbij ze iets meer dan één uur (!) in onze gemeente te gast was. In de andere gemeenten verbleef ze ook slechts een uur. Alleen in de kleinste gemeente, Heerjansdam verbleef ze 2,5 uur. Daar werd in restaurant ‘De Waal’ een lunch geserveerd. We kunnen daarom niet anders concluderen dan dat het een vluchtig bezoek is geweest.  

De gemeenten Barendrecht, Ridderkerk, Heerjansdam, Hendrik-Ido-Ambacht en Zwijndrecht mochten allen aan hare majesteit iets belichten van de veelzijdigheid van onze regio. Ons dorp had tot taak iets te laten zien van het leefmilieu, sport en recreatie. Ambacht haakte met haar programma onderdeel handig in op het feit dat nog maar kort tevoren twee gebouwen waren gereed gekomen, te weten: zwembad ‘De Louwert’ en de nieuwe Gereformeerde Kerk ‘Open Hof’ aan de Schildmanstraat. In de editie van De Brug van 8 oktober 1970 las ik het volgende verslag:

“Bij haar officiële bezoek aan H.I.Ambacht bezocht Koningin Juliana twee nieuwe bouwwerken. In de nieuwe Gereformeerde Kerk werd een indruk gegeven van het woon- en leefmilieu. De leden van de gemeenteraad werden voorgesteld, het bejaardenkoor zong voor de vorstin. De vele groepjes mensen waren ijverig bezig met allerlei vormen van handenarbeid zoals boetseren, poppen maken. Een groepje verkeersbrigadiertjes gaf een demonstratie verkeersles. De koningin toonde grote belangstelling voor een groepje kinderen die bezig was met een groot schilderwerk. De manifestaties van de jeugd van de sportverenigingen viel jammerlijk in het water. Hardnekkige plensbuien waren hier de oorzaak van. Jammer, want bij dit tweede nieuwbouwwerk, dat de koningin bezocht (het prachtige zwembad ‘De Louwert’) waren zeer veel kinderen reeds lang van tevoren aanwezig om een leuke manifestatie te geven. Nu zag de vorstin alleen maar verkleumde bibberende jeugdige sportmensjes. Jammer. Toch kregen zij een beloning omdat Hare Majesteit er op stond de kinderen te bedanken voor hun komst. In het overdekte bad kon de voorgenomen demonstratie gelukkig wel doorgaan. Hier liet de jeugd zien dat het zwembad in Ambacht in een grote behoefte voorziet.” 

Tot zover het verslag in De Brug. Er zullen ongetwijfeld nog wel lezers zijn die zich het koninklijk bezoek kunnen herinneren en bijvoorbeeld bibberend van de kou bij het zwembad stonden. Wie heeft er nog foto’s van de bijzondere gebeurtenis of andere herinneringen. Reacties zijn welkom via hiaverhoeven@kliksafe.nl 

Historisch Genootschap Hendrik-Ido-Ambacht, Arie Verhoeven