Afbeelding

Twee mbo-opleidingen in Papendrecht

Algemeen

Per studiejaar 2022-2023 starten er twee mbo-opleidingen in Papendrecht. Het betreft de opleidingen Machinaal houtbewerker en Meubelmaker/(scheeps)interieurbouwer, beroepsbegeleidende leerweg (BBL), op niveau 2. Dit is één van de concrete uitwerkingen van de samenwerking in de regio rondom Sterk Techniekonderwijs (STO). Die samenwerking heeft als doel om leerlingen en jonge beroepsprofessionals een aantrekkelijke en kansrijke route tot de regionale arbeidsmarkt te bieden. Het initiatief voor de samenwerking waar de mbo-opleidingen in Papendrecht onder vallen, ligt bij VO-school CSG De Lage Waard en mbo-instelling het ROC Da Vinci College.

“Met dit gezamenlijke onderwijsaanbod is het mogelijk om leerlingen van verschillende VO-scholen binnen een kleinschalige leeromgeving hun opleiding te laten vervolgen op mbo-niveau”, licht sectordirecteur André Visser van de locatie vmbo/mavo van CSG De Lage Waard toe. “Voor leerlingen van onze eigen school betekent dit daarnaast dat zij in een vertrouwde omgeving met bekende gezichten hun mbo-opleiding kunnen volgen. Bovendien geeft dit onderwijsaanbod een belangrijke impuls aan het ontwikkelen van doorlopende leerlijnen vo-mbo waar alle leerlingen uit de regio baat bij kunnen hebben.”

Naast de voordelen voor leerlingen biedt deze vakmanschapsroute ook inhoudelijk waarde aan leraren/docenten én aan het bedrijfsleven, weet Michel Pipping – domeinleider binnen de sector Techniek & Media van het Da Vinci College – inmiddels uit ervaring: “De docenten van CGS De Lage Waard gaan samenwerken met onze docenten; daar vindt een welkome kennisoverdracht plaats, beide kanten op. Daarnaast zien wij vaak dat leerlingen het liefst een leerwerkbedrijf zoeken dicht bij huis. Door de opleiding ook lokaal aan te bieden worden jonge beroepsprofessionals behouden voor de regionale arbeidsmarkt.”

Omdat beide opleidingen worden aangeboden op niveau 2, is de verwachting dat met name leerlingen uit de basisberoepsgerichte leerweg zich zullen aan melden. Maar ook leerlingen van de kaderberoepsgerichte leerweg die graag werkend willen leren, zijn van harte welkom. En daar blijft het niet bij, als het aan directeur André Visser ligt: “In het activiteitenplan van STO hebben we ook de ambitie uitgesproken om nog meer van deze vakmanschapsroutes te ontwikkelen. Bijvoorbeeld binnen het profiel Produceren, installeren en energie.”

De BBL2-opleidingen Machinaal houtbewerker en Meubelmaker/(scheeps)interieurbouwer starten per studiejaar 2022-2023 in Papendrecht. Aanmelden is binnenkort mogelijk; geïnteresseerden kunnen contact leggen met René van Gorsel via C.G.van.Gorsel@delagewaard.nl voor meer informatie. 

Sterk Techniek Onderwijs regio Noordelijke Drechtsteden is een regionaal samenwerkingsverband van scholen voor voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs. Die samenwerking heeft als doel om de kwaliteit van de technische leerloopbaan te versterken, meer leerlingen te werven voor technische profielen en jonge beroepsprofessionals een aantrekkelijke en kansrijke route tot de regionale arbeidsmarkt te bieden. De scholen die participeren zijn Het Griendencollege, Loket, Walburgcollege, Develsteincollege, Willem de Zwijger college, CSG De Lage Waard en ROC Da Vinci College.