Foto: Ambachtse VVD
Foto: Ambachtse VVD

Ambachtse VVD: eerst transparantie afvalplan!

Algemeen

De afgelopen weken is het plan voor een nieuw recycletarief regelmatig onderwerp van gesprek in Ambacht. Komende maandag wordt het voorstel besproken in de gemeenteraad. De Ambachtse VVD onderschrijft dat actie noodzakelijk is om de hoeveelheid afval in Ambacht terug te dringen, maar twijfelt flink aan het plan. 

Ten eerste, omdat delen van het plan onverstandig zijn. Het College SGP-CU, GB en CDA stelt dat de containers, o.a. voor plastic, bij winkelcentra moeten verdwijnen. Daarnaast verdwijnen 100-150 ondergrondse containers uit woonwijken. In het buitengebied wordt restafval dan slechts maandelijks opgehaald. Om het recycletarief in te voeren wordt €2,5 miljoen geïnvesteerd. Gescheiden afvalstromen moeten echter ‘schoon’ zijn. Inwoners moeten óf het afval makkelijk gescheiden kunnen aanbieden óf thuis een sorteerpunt maken en het opslaan totdat het opgehaald wordt. Fractievoorzitter Jauharina Oelfke-Ten Seldam: “dit is kapitaalvernietiging en maakt het juist lastiger om afval makkelijk kwijt te kunnen. Daarmee neemt het risico op vervuilde afvalstromen of afvaldumping juist toe.” 

Ten tweede, is het onduidelijk wat deze plannen betekenen voor de portemonnee van Ambachtenaren. De financiering bestaat uit een vast- en een variabel deel. Of deze lastenverdeling kostendekkend is, wordt niet duidelijk. Als de variabele gedeelte onvoldoende opbrengt, dan zal dit doorberekend worden aan de inwoners via een verhoogde vaste tarief. Hoewel de wethouder toegeeft dat dit risicovol is, blijft opheldering vooralsnog achterwege. 

Vlak voor de gemeenteraadsverkiezingen lijkt de coalitie gedreven om dit plan onveranderd aan te nemen. Fractievoorzitter Jauharina: “dit onderwerp raakt de Ambachtse samenleving enorm. Uit de gehoorde zorgen van de Ambachtse samenleving en de knelpunten in het plan blijkt dat er meer tijd noodzakelijk is om dit zorgvuldig uit te werken. Het is onacceptabel om nu snel een plan door te voeren en later de rekening bij de Ambachtenaren neer te leggen.”

Van de beschikbare ondergrondse containers moeten er 100-150 verdwijnen volgens de plannen van de coalitie.