Afbeelding

Afval scheiden moet gaan lonen

Algemeen

Hendrik-Ido-Ambacht krijgt in januari 2024 een recycletarief voor het restafval. In een hoofdelijke stemming heeft de gemeenteraad dat maandagavond besloten. De leden van SGP-Christenunie, CDA en Gemeente Belangen stemden, zoals verwacht, voor. De leden van VVD, D66, PvdA, EVA, AUB en Realistisch Ambacht tegen. Het plasticafval wordt vanaf begin 2023 wekelijks opgehaald.

Er was een lange vergadering voor nodig. Voorafgaand aan de vergadering betoogde inspreekster Karin Tillemans dat zij het uitgangspunt dat de vervuiler betaalt, begrijpt. “Maar ik ga met één zak per week straks op jaarbasis 423 euro betalen en dat is dus 50 euro meer. Om afval nog beter te scheiden moet ik straks mijn huis gebruiken als opslagplaats. Nu breng ik plastic afval naar de afvalbakken bij De Schoof. Die gaan straks dus weg, terwijl er juist meer bakken zouden moeten komen als de gemeente wil dat mensen hun plastic afval beter scheiden. Mensen weten best hoe ze afval moeten scheiden, daar is geen afvalcoach voor nodig. Maar bied als gemeente genoeg mogelijkheden om die afvalscheiding te realiseren en laat de mensen zelf kiezen hoe ze dat dan doen”.  Tweede inspreekster Isolde van Meerten hield juist een pleidooi voor afvalscheiding. “Ik doe het al 25 jaar. Met de afvalwijzer is dat best eenvoudig. Wel kost het enige moeite maar we doen het voor een betere wereld en het hergebruiken van schaarse materialen”. 

Dat afval scheiden beter is voor het milieu en dat zoveel mogelijk hergebruiken goed is, daar waren alle partijen in de raad het wel over eens. Van de 277 kilo afval die Ambachters jaarlijks aanbieden zou maar liefst 200 kilo opnieuw bruikbaar zijn.  Iedereen is voorstander van het scheiden van afval. De scheidslijn tussen coalitiepartijen en de anderen liep vooral over de vraag hoe dat dan zou moeten worden geregeld. Bert van der Wulp van de PvdA maakt zich zorgen over de tarieven voor de restafvalzakken en vreest voor ‘afvalarmoede’. Hij vroeg nogmaals om een proef te doen in een kleine wijk. Marijke Gommans van D66 en Jauharina Oelfke van de VVD sloten zich daarbij aan. “Dan kunnen we zien waar de knelpunten zitten”.  De laatste sprak ook haar voorkeur voor nascheiding uit. “Veel gemakkelijker voor de inwoners. Dat alternatief is nooit geboden”. Oene Doevendans van Realistisch Ambacht gaf aan veel reacties te hebben gehad op zijn overzicht van kosten. “Het college wil goed scheiden belonen met recycletarief maar de kosten worden voor veel mensen hoger. Tegelijkertijd worden er zo’n 100 ondergrondse containers weggehaald en wordt de loopafstand groter”. Jan Struik van AUB wees erop, dat HVC de gemeente afrekent per kilogram. “Maar de inwoners gaan betalen per zak van 60 of 30 liter. Afrekenen per kilogram zou veel eerlijker zijn”.

Wethouder Ralph Lafleur raakte soms geëmotioneerd bij de beantwoording van alle vragen en opmerkingen. “Ik wil een eerlijk verhaal vertellen. Met invoering van het recycletarief hebben mensen invloed op de eigen kosten. Dat grijpt in op emoties en routines van mensen. Dat je moet nadenken hoe je je afval het beste scheidt is soms best confronterend. Maar als je goed scheidt betaal je in 2024 hetzelfde of minder voor je afval. Het kan echt. Als de Ambachters goed scheiden, dan hebben we 3700 ton minder restafval. Dat hoeft HVC dan niet te verbranden en betalen we als gemeente ook minder, geld dat we bijvoorbeeld kunnen besteden aan groen of speelplekjes”. Hij noemde berekeningen met drie of meer zakken restafval per week niet realistisch. “Het gaat over afvalscheiding niet over afval verzamelen. Doordat we in 2023 plastic afval al wekelijks ophalen, kunnen mensen al wennen”. Door straks met ondergrondse containers te werken die zowel zakken van 30 liter als van 60 liter kunnen innemen, komt het college naar zijn mening ouderen en alleenstaanden tegemoet.

Tekst: Trudy Wehrmeijer

Lees hier de digitale editie

Zwijndrecht

Hendrik-Ido-Ambacht

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de digitale nieuwsbrief van Weekblad De Brug. U ontvangt dan elke week de edities in uw mailbox.