Burgemeester Heijkoop interviewt lijsttrekkers tijdens de uitslagenavond op 16 maart.
Burgemeester Heijkoop interviewt lijsttrekkers tijdens de uitslagenavond op 16 maart.

Ambachtse formatie begint ‘onder vreemde ogen’

Algemeen

Een externe informateur gaat de verkennende gesprekken voeren om te komen tot een nieuw College van B&W voor Hendrik-Ido-Ambacht. De partij die als grootste uit de verkiezingen kwam - weinig verrassend was dat SGP/ChristenUnie - gaat akkoord met deze breed gedragen wens vanuit de raad. “Wij willen hiervoor niet doof zijn”, aldus lijsttrekker André Flach.

Omgekeerd stemden alle fracties in met de kandidaat van buitenaf die Flach voor deze rol aandroeg, namelijk burgemeester Evert Jan Nieuwenhuis van Waddinxveen. Hij is weliswaar van SGP-huize, maar staat op afstand van de Ambachtse politiek en kan zodoende onafhankelijker en buiten de kaders leiding geven aan het nadenken over een nieuw collegeprogramma en verschillende meerderheidscombinaties. Hij doet datzelfde nu ook in Barneveld.

‘Hondenbaan’
Volgens de traditie zou Flach zelf het voortouw nemen in de formatiebesprekingen. Maar maandagavond, tijdens een zogeheten duidingsdebat over de verkiezingen, bleken alle partijen er voorstander van (of ertoe bereid) om het nu eens anders te doen. “Meer transparantie en een open gesprek kunnen ervoor zorgen dat de inwoners weer meer vertrouwen in de politiek krijgen”, stelde VVD-leider Jauharina ten Seldam. “Wij zien graag een collegeprogramma dat niet in beton gegoten is en ook ruimte biedt om iets te vinden van de dingen die zich tussentijds aandienen”, zei Bert van der Wulp namens de PvdA. “Alle partijen moeten het gevoel hebben dat ze serieuze inbreng in het proces hebben gehad”, vulde Ralph Lafleur aan voor Gemeente Belangen.

Al die dingen lukken wellicht beter onder leiding van ‘vreemde ogen’. Flach zei dat het hem innerlijke rust geeft om die rol nu eens los te kunnen laten. “Eigenlijk is het een hondenbaan, want ook de teleurstelling straalt op je af.” Flach gaf aan moeite te hebben gehad met de verkiezingscampagne, die ditmaal scherper was gevoerd dan voorheen, ook op het persoonlijke vlak. “Misschien kwam dat door de afstand die ontstaan is door corona. Maar laten we vooral zuinig zijn op de menselijke verhouding. Die heeft altijd de Ambachtse politiek gekenmerkt en krachtig gemaakt.” Burgemeester Heijkoop prees de voltallige raad voor dit constructieve begin van de nieuwe raadsperiode. Nieuwenhuis zal nog deze week met de gesprekken beginnen.

Verkiezingsuitslag
Hoe was dan eigenlijk die verkiezingsuitslag van 16 maart? Van de zittende coalitie verloor zowel het CDA als Gemeente Belangen 1 zetel, SGP/ChristenUnie behield haar 7 zetels. De partij Ambacht Uw Belang verloor haar enige zetel. De drie schuivende zetels kwamen terecht bij de PvdA (van 1 naar 2), de VVD (van 2 naar 3) en Realistisch Ambacht (van 1 naar 2). D66 en EVA behielden hun aantal zetels (respectievelijk 2 en 1). Over wat deze uitkomst nu precies zegt, lopen de meningen uiteen. Oene Doevendans, voorman van Realistisch Ambacht, ziet het als “een tik op de vingers” voor het huidige college. CDA-leider Steven van Die vindt echter dat “het politieke landschap niet echt veranderd is”. Feit is dat er meer combinaties denkbaar zijn dan de (eveneens mogelijke) voortzetting van de huidige coalitie.

Lees hier de digitale editie

Zwijndrecht

Hendrik-Ido-Ambacht

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de digitale nieuwsbrief van Weekblad De Brug. U ontvangt dan elke week de edities in uw mailbox.