Klaar voor de winter
Klaar voor de winter

Waterschap in de winter

Kunst en cultuur

Bij vorst houden we het water op peil om aangroei van ijs mogelijk te maken. Lekker schaatsen op natuurijs! Ondertussen strooien wij de doorgaande wegen en belangrijkste fietspaden in de polders. Als het dooit, voeren we het smeltwater af. 

Bij sneeuw en gladheid strooit het waterschap de belangrijkste waterschapswegen en -fietspaden buiten de bebouwde kom. De doorgaande wegen, openbaar vervoer- en schoolfietsroutes komen het eerst aan de beurt. Sommige aansluitende weggetjes worden niet gestrooid.

We strooien de polderwegen in de Hoeksche Waard, op
Goeree-Overflakkee,
IJsselmonde, Pernis, Rozenburg en Voorne-Putten. De wegen en fietspaden op het Eiland van Dordrecht worden door de gemeente gestrooid.

Voor de duurzaamheid letten onze gladheidsbestrijders op het strooimaterieel en zoutgebruik. Dit om verspilling te voorkomen.

Tips
- Neem ruim de tijd voor uw reis;
- Pas uw snelheid aan;
- Let extra op bij aansluitende wegen of deze
wel of niet zijn gestrooid;
- Let extra op kwetsbare weggebruikers,
zoals fietsers en motorrijders;
- Geef gladheidsbestrijders de ruimte.

Het waterschap gaat niet over de kwaliteit van het ijs. Daarvoor kunt u informeren bij uw gemeente of plaatselijke ijsclub. Schaats nooit in de buurt van gemalen. Het ijs is daar onbetrouwbaar, omdat het water er in beweging blijft.