Jeugdvoorzieningen in Baxpark | Foto: Ambachtse VVD
Jeugdvoorzieningen in Baxpark | Foto: Ambachtse VVD Foto: Ambachtse VVD

Ambachtse VVD roept op:Denk mee over nieuwe sport- en spelvoorzieningen Baxpark

Lokaal

In de gemeenteraadsvergadering van 6 mei werd definitief besloten over het plan om sportvoorzieningen en overdekte plekken voor de jeugd toe te voegen aan het Baxpark. Op initiatief van VVD-raadslid Kim Verlijsdonk werd eind 2023 een motie ingediend die daartoe opriep. Kim is tevreden: “Erg fijn dat het plan doorgang kan vinden. De wens (extra) overdekte plekken voor de jeugd te realiseren in het Baxpark wordt breed gedragen door de gemeenteraad en ook het college had de wens om ontmoetingsplekken te realiseren om overlast elders te kunnen voorkomen.
1 + 1 = 2, zeg ik dan!”

Wat is het plan?
Het plan is om een kunstgrastrapveld en een basketbalveld met twee overdekte plekken te realiseren. Het bestaande versteende trapveld wordt hierdoor vervangen. Daarnaast zal de overdekte plek bij het skatepark vervangen worden door een nieuwe overdekte plek. De halfpipe die iets verder op staat keert niet meer terug. Kim: “Goed dat er direct is gekeken wat vervangen kan worden, zo voorkom je dat je telkens opnieuw maatregelen moet treffen en houden we het park ook kwalitatief op orde”.

Denk mee!
Jongeren worden uitgenodigd om mee te denken over het ontwerp en de precieze invulling van het plan. Kim sluit af: “Dat is mooi! We doen het tenslotte voor de jeugd. We roepen jongeren bij dezen op om mee te denken. En aangezien het vaak de ouders zijn die deze berichten lezen, ook hen om hun kinderen aan te sporen”.

Tekst + foto: Ambachtse VVD