Hans Walhout en Mehrdad Midavoodi adviseren bij het Relatieloket over relatieproblemen
Hans Walhout en Mehrdad Midavoodi adviseren bij het Relatieloket over relatieproblemen

Het Relatieloket is er voor iedereen met relatieproblemen!

Mens en Maatschappij

Sinds 11 oktober 2023 heeft Hendrik-Ido-Ambacht een Relatieloket. Het Relatieloket is gevestigd in het ontmoetingscentrum Wielstaete, waar stellen, echtparen, ouders en individuen uit deze gemeente, die behoefte hebben aan professionele ondersteuning bij hun relatieproblemen laagdrempelig terecht kunnen voor adviezen over hoe om te gaan met relatieproblemen.

Het Relatieloket
Het Relatieloket is een project van de gemeente op initiatief van de SGP -ChristenUnie, die dit plan eind 2021 al in hun verkiezingsprogramma opnamen. Toenmalig raadslid Martine Kamphuis legde toen als volgt uit wat het belang is van dit unieke Relatieloket: “In veel gemeenten zie je scheidingsloketten om een echtscheiding wat soepeler te laten verlopen. Waarom beginnen we niet aan de positieve kant en bieden we hulp aan mensen die er nog aan willen werken om hun relatie te behouden?”

Even voorstellen
De Bemanning van het Relatieloket bestaat uit Hans Walhout en Mehrdad Midavoodi. Hans is psychosociaal therapeut bij de De Vluchtheuvel en Mehrdad is maatschappelijk werker en mediator bij het Adviespunt SKO. De Vluchtheuvel is een hulpverleningsorganisatie, die vanuit een heldere, christelijke identiteit professionele, psychosociale hulp biedt en het Adviespunt SKO is een expertiseteam van de Stichting Mee-Vivenz waar ouders, kinderen en andere betrokkenen in echtscheidingssituaties terecht kunnen voor informatie en advies. In januari gaat het Relatieloket ondersteund worden door een vrouwelijke medewerker.

Herstellen van relaties 
“Wij denken mee met mensen die hun relatie willen herstellen en onderzoeken samen met hen wat mogelijkheden zijn om op een gezonde basis met elkaar verder te gaan. Dat lukt het best als mensen in een vroeg stadium van het ontstaan van ‘scheurtjes’ bij ons langs komen, dus als er nog lang geen sprake is van een scheiding” , vertelt Mehrdad. “Alleen als een scheiding onvermijdbaar blijkt te zijn, gaan we over op onze tweede doelstelling: Minimaliseren van de kans, dat een scheiding uitloopt op een complexe scheiding ofwel een in de volksmond zogenoemde ‘vechtscheiding’. Daarbij is een van onze uitgangspunten, dat kinderen zo min mogelijk last van de scheiding moeten ondervinden”.

Relatieloket in de praktijk
“Mensen kunnen bij ons een afspraak maken door te mailen naar info@relatieloket-hia.nl” , neemt Hans het stokje over. “Onze adviezen kosten niets en onze contacten zijn anoniem en vertrouwelijk. Wij zijn elke dinsdag van 14.00 tot 16.00 uur aanwezig in het ontmoetingscentrum Wielstaete aan de Van Kijfhoekstraat 146 in Hendrik-Ido-Ambacht”. Het adviestraject bestaat uit de onderdelen luisteren, meedenken en begeleiden. “We luisteren eerst heel goed wat de relatieproblemen precies zijn en waardoor ze veroorzaakt worden. Zijn het de kinderen, de familie, het werk of toch de financiën, die aanleiding vormen tot steeds vaker terugkerende ruzies en in hoeverre is er sprake van elkaar verwijten maken in plaats van met elkaar in gesprek gaan? Vervolgens gaan we meedenken over  mogelijke oplossingen, waarbij we de mensen naar een acceptabele situatie proberen te begeleiden. Als blijkt dat er meer dan 4 à 5 gesprekken nodig zijn om tot een oplossing te komen, is langdurige begeleiding nodig en in dat geval verwijzen we door naar andere instanties”.

Hoge drempel
“Het Relatieloket is nu 7 weken geopend en we mogen wat de reacties betreft zeker niet klagen. De bekendheid begint langzaam toe te nemen en daar doen we zelf ook het nodige aan door alle mogelijke instanties over ons bestaan te informeren. Wat we verder zeker niet moeten vergeten is, dat het Relatieloket weliswaar laagdrempelig is, maar dat het nemen van de stap naar het Relatieloket voor veel mensen toch nog altijd heel hoogdrempelig is!”, aldus Mehrdad en Hans tot slot.

Tekst en foto: Jan O’teur