Afbeelding

Stichting Graag Gedaan helpt!

Algemeen

De Stichting Graag Gedaan uit Zwijndrecht is een particulier initiatief van betrokken vrijwilligers, die inwoners van Zwijndrecht, die behoefte hebben aan hulp van welke aard dan ook, de helpende hand bieden. Graag Gedaan is een geheel onafhankelijke organisatie.

De Stichting Graag Gedaan
"De Stichting Graag Gedaan is opgericht op initiatief van onder andere Jan Wortel en hield zijn eerste spreekuur in 2007", vertelt Arend Hofland, voorzitter van de Stichting. "Doel van de Stichting is een luisterend oor te bieden aan en een steun te zijn voor bewoners van Zwijndrecht, die om welke reden dan ook tussen wal en schip geraakt zijn. Op een laagdrempelige manier ondersteunen en stimuleren wij deze mensen, die op sociaal maatschappelijk gebied in de knel zijn gekomen. Sommigen van hen zijn eenzaam en hebben alleen behoefte aan een luisterend oor. Anderen zijn vastgelopen in allerlei procedures en regels van organisaties en overheden en komen er zonder hulp niet meer uit. Wij ondersteunen bij het krijgen van overzicht, zoeken met hen mee naar de juiste hulpverleners en kijken of en met hulp van wie, zij aanspraak kunnen maken op specifieke voorzieningen".

Persoonlijk contact belangrijk
"Voor het oplossen van de problemen van deze mensen is het van essentieel belang persoonlijk met ze in contact te komen en een vertrouwensbasis met ze op te bouwen", vertelt Arend verder. "Het uiteindelijke doel is om het zelfvertrouwen en gevoel van eigenwaarde van de hulpvragers te vergroten door een positieve benadering, bijvoorbeeld door ze te wijzen op datgene wat wel goed gaat of door te wijzen op nieuwe mogelijkheden. Met dat doel zitten onze medewerkers elke woensdag van 13.00 tot 16.00 uur in het Wijkcentrum Xiejezo aan de Grote Beerstraat 10 in Zwijndrecht. Je kunt zo naar binnen lopen, een afspraak maken is niet nodig. Onze vrijwilligers nemen alle tijd voor je en de adviezen, die zij geven zijn, evenals de hulp, die zij daarbij bieden gratis!"

Samenwerking met instanties
Om de hulpvragers zo goed mogelijk te kunnen helpen is het belangrijk om samen te werken met die instanties die uiteindelijk hun problemen kunnen oplossen. "In Xiejezo werken we bijvoorbeeld nauw samen met het Wijkteam. Zij kennen vaak de weg naar hulpverlenende instanties en via hen brengen wij de mensen in contact met de juiste instanties en personen. Voor de Voedselbank verzorgen wij het nakijken van de financiële administratie en het invullen van de formulieren. Mensen, die wij doorverwijzen naar Opnieuw & Co krijgen daar 10% korting op de toch al lage prijzen van deze kringloopwinkel".

Vrijwilligers gevraagd
Graag Gedaan werkt op dit ogenblik met 9 vrijwilligers, 4 dames en 5 heren. "Het is nuttig en fijn werk, waarvan je veel voldoening hebt. Het brengt je in contact met veel verschillende mensen en het voelt gewoon goed om mensen te helpen en te zien hoe dankbaar ze je daarvoor zijn", aldus Arend. "Omdat het werk de laatste tijd alleen maar toe neemt en enkele van onze vrijwilligers om verschillende redenen met het werk moeten stoppen, kunnen wij best een paar nieuwe collega's gebruiken". Denkt u dat het werken bij Graag Gedaan wel wat voor u is, neem dan even contact op met Arend Hofland via telefoonnr. 06 53892746 of per E-mail hoflanda@xs4all.nl. Meer informatie over de Stichting Graag Gedaan kunt u vinden op www.graaggedaanzwijndrecht.nl.

Tekst: Jan O'teur / Foto: S. v.d. Plas