Afbeelding

Aangescherpte maatregelen coronavirus

Algemeen

Tijdens de landelijke persconferentie van 28 september kondigden premier Rutte en minister De Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport nieuwe maatregelen aan om de verspreiding van het coronavirus terug te dringen. De nieuwe landelijke maatregelen gelden vanaf dinsdag 29 september 18.00 uur en zijn tenminste voor de komende drie weken van kracht.

Reden voor het invoeren van nieuwe landelijke regels zijn de oplaaiende besmettingen in heel Nederland en hebben als doel verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. De extra maatregelen moeten de kans op grote drukte verkleinen en het aantal sociale contactmomenten tussen mensen beperken, zonder daarmee de maatschappij en economie op slot te doen.

We zien vooral dat de besmettingen aanzienlijk stijgen onder jongeren en jong volwassenen én dat nu ook de ouders daardoor besmet raken met het coronavirus. De weg van jongeren naar ouderen en kwetsbaren wordt daardoor korter. We zijn nu op het moment dat we er samen nog voor kunnen zorgen dat we de ouderen en de kwetsbaren beschermen.

Wat is er veranderd?
Nieuwe maatregelen zijn er voor zowel binnen- als buitenshuis en richten zich onder andere op de horeca, de sportsector, het werk en het (openbaar) vervoer. Daarnaast gelden er ook nieuwe regels voor de thuissituatie (gezelschapsgrootte) en het uitoefenen van contactberoepen.

Regels voor binnen:
Thuiswerken blijft de norm, tenzij het écht niet kan. Als er in een werksituatie toch een besmetting plaatsvindt, kan de werklocatie 14 dagen worden gesloten.Bezoek in de eigen woning, in de tuin of op het balkon is beperkt met 3 gasten. Dit geldt naast het eigen huishouden en exclusief kinderen tot en met 12 jaar.In andere gebouwen dan de eigen woning geldt dat er met maximaal 4 personen een gezelschap mag worden gevormd. Kinderen tot en met 12 jaar tellen hierbij niet mee. Dat betekent dat er voor 1 huishouden of maximaal 4 personen, exclusief kinderen, een reservering bij een bioscoop of restaurant kan worden gemaakt.Het aantal personen per ruimte wordt beperkt tot 30.Eet- en drinkgelegenheden hebben tot 21.00 uur inloop, om 22.00 uur is de zaak gesloten.Sportkantines zijn gesloten.In de horeca is het verplicht bezoekers te vragen zich te registreren. Dit in verband met het uitvoeren van een bron- en contactonderzoek (BCO) door de GGD bij een besmetting.Bij binnenruimtes met een doorstroom van bezoekers, zoals bij monumenten, bibliotheken en musea, dient een bezoek plaats te vinden op basis van een reservering per tijdvak. Een uitzondering geldt voor de detailhandel en markten. Hierover vindt overleg plaats met onder meer de culturele sector.Voor doorstroomlocaties, met uitzondering van de detailhandel en markten, wordt door de Veiligheidsregio in overleg met de locatie, het aantal tegelijkertijd toe te laten bezoekers bepaald, daarbij rekening houdend met de oppervlakte van de locatie én het garanderen van de 1,5 meter afstand.De detailhandel moet een deurbeleid voeren om ervoor te zorgen dat personen 1,5 meter afstand houden. In overleg met de brancheorganisaties wordt, op basis van de lokale situatie, invulling gegeven aan de verplichting voor grotere winkels in de levensmiddelenbranche om 2 keer per dag een uur alleen voor ouderen en kwetsbare mensen open te zijn.Mensen met een contactberoep moeten klanten vragen zich te registreren.

Regels voor buiten:
Voor activiteiten buiten, waar geen continue doorstroming van mensen is, geldt een maximum van 40 personen. Dit is inclusief kinderen tot en met 12 jaar en exclusief personeel.Is er buiten wel een continue doorstroming van personen, zoals in dierenparken of op markten, dan geldt er een norm voor het aantal bezoekers per vierkante meter.Sportwedstrijden, zowel amateur als professioneel, vinden plaats zonder publiek.Het advies is het aantal reisbewegingen zoveel mogelijk te beperken.

Uitzonderingen op de regels
Naast de bovengenoemde maatregelen zijn er ook enkele uitzonderingen met betrekking tot het nieuwe maximum aantal personen dat is toegestaan in binnenruimtes en bij activiteiten in de buitenlucht. Daarnaast zijn er ook uitzonderingen op de horecastop, de registratieplicht voor contactberoepen en voor de nieuwe maximum gezelschapsgrootte.

Uitzondering op het nieuwe maximum aantal toegestane personen in binnenruimtes (30) en buitenlocaties (40):
Personen bij een uitvaart.Samenkomsten in een gebouw die noodzakelijk zijn voor de continuering van de dagelijkse werkzaamheden van instellingen, bedrijven en andere organisaties met ten hoogste 100 personen per zelfstandige ruimte.Betogingen, samenkomsten en vergaderingen als bedoeld in de Wet openbare manifestaties.Personen die in gemeenschap met anderen godsdienst of levensovertuiging belijden.De vergaderingen van de Staten-Generaal of van een commissie daaruit (in de desbetreffende veiligheidsregio), van de gemeenteraad, provinciale staten en het algemeen bestuur van een waterschap, of van een door deze organen ingestelde commissie, en andere wettelijk verplichte bijeenkomsten.Een bijeenkomst van een internationale organisatie, die gevestigd is op het grondgebied van het Koninkrijk, of van een verdragspartij van een verdrag waarbij het Koninkrijk partij is.Detailhandel, markten, bibliotheken, musea, monumenten, presentatie-instellingen, dierentuinen, pretparken, kermissen, en daarbij vergelijkbare samenkomsten waarbij sprake is van doorstroom van bezoekers. Hierbij gelden twee voorwaarden voor de uitzondering van deze groep:Detailhandel moet deurbeleid voeren om ervoor te zorgen dat personen 1,5 meter afstand houden en venstertijden invoeren voor kwetsbaren (vast te leggen in de aanwijzing en uit te werken in sectorprotocollen).Veiligheidsregio’s bepalen na overleg met doorstroomlocaties m.u.v. detailhandel en markten, per locatie het maximum aantal tegelijkertijd toe te laten bezoekers, daarbij rekening houdend met oppervlakte van de locatie én kunnen garanderen van met name 1,5 meter afstand.Onderwijsinstellingen, trainingsinstellingen en kinderopvang.Openbaar vervoer en overig bedrijfsmatig personenvervoer (geen rondvaartboten e.d.).Sportgelegenheden.Jeugdverenigingen 0 tot 18 (bv. scouting, cultuur en kunst).Luchthavens.

Ontheffing van maximum 30 personen per zaal voor gebouwen van groot belang:
De Veiligheidsregio kan een ontheffing verlenen voor panden die van groot belang zijn.

Uitzonderingen op de nieuwe maximum gezelschapsgrootte (4 personen):
Mensen uit een gezamenlijk huishouden.Kinderen t/m 12 jaar.Persoon die in gemeenschap met anderen godsdienst of levensovertuiging belijdt.Vergadering of betoging Wet openbare manifestaties.Vergaderingen Staten-Generaal, gemeenteraad, provinciale staten, algemeen bestuur waterschap of commissies daaruit.Bijeenkomst internationale organisatie of verdragspartij.Personen bij een uitvaart.Personen die theater, dans, sport of muziek in de vorm van culturele uiting beoefenen;Beroep, bedrijf of vereniging.N.B. studenten en leerlingen vormen in het onderwijs geen gezelschap.

Uitzondering op de horecastop (laatste inloop 21:00, 22:00 zaak gesloten):
Er geldt een uitzondering voor de horeca aan de airside (na douane) van luchthavens.

Uitzondering op registratieplicht beoefenaars contactberoepen:
Deze verplichting geldt niet voor beroepen waarvoor de registratieplicht het uitoefenen van het beroep, of de veiligheid of welzijn van betrokkenen in de weg zou staan. Bijvoorbeeld voor zorgverleners, handhavers, opsporingsambtenaren.

Aanvullende afspraken
Er zullen afspraken worden gemaakt met brancheorganisaties over striktere naleving van bestaande protocollen en de GGD neemt contact op met instellingen in de ouderenzorg over extra maatregelen, zodat mensen met een kwetsbare gezondheid goed worden beschermd. Het gaat hier over beschermingsmiddelen, testen, contact en het ontvangen van bezoek.