Afbeelding

ASz houdt de adem in voor omikron

Algemeen

De omikronvariant van het coronavirus komt gestaag op ons af, daar is het Albert Schweitzer ziekenhuis zeker van. Maar in welke mate gaan we deze opmars merken aan het aantal ziekenhuisopnames? Dat is een kwestie van het beste ervan hopen en op het ergste voorbereid zijn.

“In Denemarken zie je dat de golf mooi geleidelijk verloopt”, zegt arts-microbioloog Inge Huijskens van het ziekenhuis. “Maar daar is vrijwel iedereen al geboosterd en houden mensen zich strikt aan de regels. In het Verenigd Koninkrijk, waar de variant ongeveer even ver is opgerukt als in Denemarken, is het beeld veel grilliger.” Kortom, een goede voorspelling van waar ons land over een week of twee staat, is lastig te geven. Huijskens: “Wintersport en de heropening van de scholen zullen zeker een ongunstig effect hebben op het aantal besmettingen en ziektegevallen.”

Vooral in de regio Amsterdam is omikron nu al alomtegenwoordig. Je wordt er weliswaar gemiddeld minder ziek van dan aanvankelijk gevreesd, maar de variant is veel besmettelijker. Een klein percentage ziekenhuis- en IC-opnames binnen een enorm grote groep mensen, kan zodoende toch de ziekenhuizen opnieuw overbelasten. Om nog maar niet te spreken over de uitval van zorgpersoneel zelf. “In sommige regio’s is al besloten om zorgmedewerkers na een positieve test, maar zonder ernstige klachten, te laten doorwerken”, vertelt Huijskens. “Anders kun je de zorg niet overeind houden.” Het Albert Schweitzer buigt zich deze week over de vraag wat het beleid wordt als onze regio in dezelfde situatie belandt. Huijskens: “Als je met een bewezen besmetting toch komt werken, moet je strikt een chirurgisch mondneusmasker dragen, je zo weinig mogelijk onder collega’s begeven en zelf willen werken, want dwingen kan de werkgever je niet.”

Ook bekijkt het ASz deze week of – en hoe – na het aflopen van de huidige lockdown, dus vanaf volgende week, de niet-spoedeisende operaties worden hervat. Deze week wordt op de locatie Zwijndrecht op kleine schaal al een aantal kinderen geholpen met KNO-ingrepen, zoals het plaatsen van buisjes en knippen van amandelen. Maar de situatie rondom de coronazorg is nog onvoldoende genormaliseerd om alweer volop wachtende patiënten te gaan inplannen voor een operatie. En omikron kan dus alles nog veranderen. Als dat slecht uitpakt, heeft het ziekenhuis een plan klaarliggen om de IC zelfs nog verder te kunnen opschalen dan nu het geval is.

Ziekenhuisdirecteur Peter van der Meer keek afgelopen donderdag in zijn nieuwjaarsspeech iets verder vooruit. “Er komt nóg een golf op ons af die we minder goed kunnen zien dan corona, maar die minstens zo ingrijpend zal zijn. Door vergrijzing en toename van chronische ziekten, neemt de zorgvraag in de komende vier jaar enorm toe. Terwijl wij als ziekenhuis niet groeien, geen extra geld krijgen en nu al personeel tekortkomen. Het opvangen van die golf met gelijkblijvende capaciteit, betekent dat wij zullen moeten veranderen en meebewegen. Onder meer door nog beter samen te werken met partners in de keten; door nog meer zorg op afstand en digitaal te leveren; en door van de chronische zorg een volwaardig, op zichzelf staand onderdeel van onze organisatie te maken, naast de acute en de planbare zorg. Dat is een van de pijlers van onze strategie voor de komende vier jaar.”