Afbeelding
Foto:

OVZ-ondernemers sluiten eerste halfjaar af met bbq

Algemeen

De Ondernemersvereniging Zwijndrecht (OVZ) sloot woensdag 22 juni het eerste halfjaar af met de traditionele Zomer-BBQ, die in Spektakel gehouden werd. Na een paar Covid-jaren kon de OVZ gelukkig weer een halfjaar ongestoord maandelijks bijeenkomen.

De meeste OVZ-leden verschenen in een typische zomer-outfit die paste bij de temperatuur. Bij de opening werd stilgestaan bij het initiatief van de Kooiman Marine Group om op 30 juni een eigen bedrijfsschool te gaan openen in het voormalige pand van Schaffenburg aan de Lindtsedijk. De OVZ juicht dit initiatief van harte toe in het kader van de extra aandacht voor het beroepsonderwijs. 

Tijdens de Zomer-BBQ werd ook Marieke Wijnbergen (Algemeen directeur van Schaffenburg) geïntroduceerd als toekomstig bestuurslid. Zij brengt het aantal bestuursleden weer op zeven. Voor de positie van penningmeester werden enkele kandidaten benaderd, zodat deze toekomstige vacature snel ingevuld zal gaan worden.

Vanuit de politiek waren aanwezig kandidaat-wethouder Tycho Jansen en de raadsleden Daan Spanjersberg (VVD) en Andries van Gemerden (CU-SGP).

Verder was er bewust geen verder inhoudelijk programma en kon er intensief genetwerkt worden tussen de ondernemers. Na de zomerperiode zal de OVZ op vrijdag 9 september de volgende bijeenkomst houden. Deze zal dan in het teken staan van de die dag startende Binnenvaartdagen Zwijndrecht. De OVZ-leden krijgen dan van Buro RUW een kijkje achter de schermen bij de organisatie van dit grote evenement. En Jan Willem van Lier (Restaurant En Verre) zal de maaltijd verzorgen. Verder kunnen de leden dan de diverse bedrijven stands bezoeken en de diverse optredens bijwonen.