Afbeelding
Foto: Cees van Meerten FotoExpressie

Nieuwjaarsbijeenkomst VAO in Cascade erg goed bezocht

Lokaal

Op 17 januari werd de nieuwjaarsbijeenkomst van de VAO gehouden, nadat dit 2 jaar niet mogelijk was geweest door de corona maatregelen. Het was een goede opkomst met ruim 110 aanwezigen. Burgemeester Jan Heijkoop en zijn vrouw waren ook te gast.

Voorzitter Gert de Jong begon zijn toespraak met de presentatie van het nieuwe VAO magazine 2023. “Het prachtige magazine, met een oplage van 1000 exemplaren zal verspreid worden bij alle ondernemers op de bedrijventerreinen, en is ook af te halen op veel publieke locaties in Hendrik-Ido-Ambacht. Er is veel nuttige informatie te vinden over het bedrijfsleven in Hendrik-Ido-Ambacht en alle leden presenteren zich in deze uitgave”.

Vervolgens stond Gert stil bij het afgelopen jaar en blikte hij vooruit op 2023.

“2022 was een jaar met 2 gezichten. Enerzijds veel zorgen en ontwikkelingen zowel wereldwijd als dichtbij huis. Ondernemers waren nog niet bijgekomen van de coronacrisis of een volgende crisis diende zich aan. Met name door de oorlog in Oekraïne had grote gevolgen. We werden we geconfronteerd met hoge energieprijzen, een forse stijging van bouwkosten, en stagnatie van productie en leveringen van materialen en producten. Dit alles leidde weer tot een hoge inflatie met als gevolg een extra stijging van lonen en voor veel ondernemers forse huurverhogingen. Al staat dit alles niet in verhouding met de onbeschrijfelijke gevolgen voor de Oekraïners zelf.)

Met de VAO hebben we in 2022 samen met diverse bedrijven mooie bijeenkomsten georganiseerd die allemaal erg goed bezocht zijn. Ook is er nog sprake van een lichte economische groei, ondanks alle zorgelijke berichtgevingen. Het gaat met veel bedrijven goed”.

De voorzitter wees er ook op dat ondernemers hun betrokkenheid hebben laten zien bij maatschappelijke vraagstukken. 

“Toen de Oekraïense vluchtelingen naar Nederland kwamen, is er ook in Ambacht opvang geregeld door de gemeente. Vanuit de VAO hebben we onze bijdrage geleverd door met ondernemers de vraag naar allerlei materiaal en meubels voor een groot deel in te vullen.

De expositie in het gemeentehuis “ogen van de oorlog” geschilderd door de Oekraïense kunstenares Mariya Amaryi was erg indrukwekkend en confronterend. De verschrikking van de oorlog is in deze schilderijen duidelijk en gevoelvol afgebeeld. De expositie werd door een afvaardiging van de VAO bezocht”.

2023 belooft volgens Gert een mooi jaar te worden voor de VAO. “We willen de gestage groei voortzetten, hebben weer veel mooie bijeenkomsten in het verschiet en zullen onze rol als vertegenwoordiger van de bedrijven in Hendrik-Ido-Ambacht met verve vervullen”. Gert de Jong wenste, mede namens het bestuur, alle ondernemers een voorspoedig en gezond 2023, en riep hen op om oog te hebben voor elkaar, en voor iedereen die zorg, hulp, werk of andere vormen van ondersteuning kan gebruiken. “Laten we met elkaar kijken hoe we in Ambacht als ondernemers het verschil kunnen maken”.
De komende tijd gaat de VAO met de gemeente in gesprek over een nieuw actieplan lokale economie. De vier hoofdthema’s zijn: lokaal, sociaal, duurzaam en innovatief ondernemen.

Ondernemers zijn opgeroepen om hier input op te geven en zich aan te sluiten bij de bijeenkomsten die door de gemeente zijn georganiseerd. “Dit is dé kans om mee te denken over het economisch beleid in Hendrik-Ido-Ambacht”.

Wethouder André Flach blikte terug op de mooie ontwikkelingen in het afgelopen jaar door de verdere groei van bedrijven zowel op Ambachtse Zoom als op Antoniapolder bij het waterbusplein. Hij complimenteerde de VAO met de groei en gaf aan dat de VAO een belangrijke en invloedrijke rol vervult in het behartigen van de belangen voor ondernemers in de gemeente. Ook benadrukte hij robuust ondernemerschap en het belang van veerkrachtigheid van je onderneming in turbulente tijden.

Aansluitend volgde een gezellig samenzijn tijdens een uitgebreid diner, verzorgd door Lydison.

Wil jij meer weten over de VAO? Neem dan een kijkje op de website www.vaonet.nl

Afbeelding
Foto: Cees van Meerten FotoExpressie