Vanaf de nagebootste oude sluismuren heb je ruim zicht op de Waal
Vanaf de nagebootste oude sluismuren heb je ruim zicht op de Waal

Havenhoofd en Havenkade in ere hersteld

Lokaal

Vroeger was de haven van Ambacht het middelpunt van bedrijvigheid van het dorp. Goederen werden aangevoerd en opgeslagen op de kades of met binnenvaartschepen via een sluis in de Oostendam over de Waal naar het achterland vervoerd. Van die bedrijvigheid rond de oude haven en de sluis was al lang weinig meer te merken. Maar daar gaat nu verandering in komen! Door een grondige herinrichting van het Havenhoofd en de Havenkade is een unieke plek ontstaan, waar jong en oud elkaar aan de rand van het water kan ontmoeten. Om met elkaar een praatje te maken, een drankje te drinken, te spelen of om gewoon te genieten van het uitzicht op het water en alles wat zich daar afspeelt.

Aanleiding tot de herinrichting
Vroeger was de Waal de ‘levensader van de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht’, zo staat te lezen in de Gebiedsvisie Waalzone uit 2014. In de loop der jaren was de relatie tussen het dorp en de Waal echter sterk verminderd. Doel van de visie is om deze relatie te herstellen en te versterken door het water meer zichtbaar en beter bereikbaar te maken, zodat niet alleen de inwoners van Ambacht, die aan het water wonen, maar ook alle andere Ambachters weer volop van het water kunnen genieten. De herinrichting van de Havenkade en het Havenhoofd is een van de projecten om dit te bewerkstelligen.

Oude situatie Havenkade en Havenhoofd
Het pleintje tussen de Havenkade en het Havenhoofd vormde samen met de overgang naar enerzijds de oude haven en anderzijds de Waal tot voor kort maar een rommelig geheel. De bereikbaarheid van het water was minimaal en bovendien was er vanaf het pleintje door bossages en andere belemmeringen nauwelijks iets te zien van zowel het water van de haven als dat van de Waal. Bepaald geen situatie die ook maar in de verste verte voldeed aan de wens om de inwoners van Ambacht vanaf dit plein te laten genieten van het water van de Waal en de haven.

Herinrichting Havenkade en Havenhoofd
In de nieuwe situatie zijn er 2 pleinen, die elk vanaf de Damweg naar de waterkant van respectievelijk de oude haven en de Waal aflopen. Beide pleinen bieden de mogelijkheid om langs het water te wandelen of op bankjes aan het water te zitten. Tussen de twee pleinen is de oude sluis nagebootst door twee terrassen, waarvan de wanden de sluismuren voorstellen. Als je de Havenkade of het Havenhoofd aan- of afrijdt, rij je als het ware door de sluis.

De inrichting van de pleinen moet de herinnering aan vroeger tijden een beetje terugbrengen. Zo zijn er rondom de pleinen kademuren compleet met betonnen ducdalven geplaatst. De oude sluissteen is op verzoek van de omwonenden behouden gebleven, maar wel verplaatst naar de Waalkant en de oude ankers die er altijd al lagen hebben ook een nieuwe plek gekregen. Er is voldoende parkeergelegenheid bij de haven en er is alle ruimte voor de terrassen van de verschillende horecagelegenheden.

Een prachtig project
Op dit ogenblik wordt de laatste hand gelegd aan dit prachtige project, dat zonder meer de moeite waard is om te bezoeken”, aldus een trotse projectleider William Allen en een enthousiaste wethouder Ralph Lafleur. “Het project is tot stand gekomen dankzij de nauwe samenwerking tussen de gemeenten Ridderkerk en Ambacht, de Provincie, het CAI-fonds, omwonenden en andere belanghebbenden”. Het is de bedoeling om het project op 22 maart 2023 officieel te openen.

Tekst en foto: Jan O’teur

Lees hier de digitale editie

Zwijndrecht

Hendrik-Ido-Ambacht

Nieuwsbrief

Meld u aan voor de digitale nieuwsbrief van Weekblad De Brug. U ontvangt dan elke week de edities in uw mailbox.