Afbeelding

Er valt iets te kiezen bij de Waterschapverkiezingen

Lokaal

Veilige dijken willen we allemaal, landelijk.  Daarom is dijkveiligheid opgenomen in een landelijk programma waaraan alle waterschappen betalen. 

Waar zitten dan de verschillen? Hoe omgaan met de wegen op die dijken en in de polder. Wij zetten in op veilige wegen en daarbij hoort goed onderhoud. Het is een keuze hoe om te gaan met  bermen en biodiversiteit. Hollandse Delta Natuurlijk (HDN) wil onderhoud van bomen in onze bermen zodat deze gezond oud kunnen worden en gefaseerd maaien zodat planten uitzaaien en insecten hun voedsel en schuilplek behouden. Schoon en voldoende water is een speerpunt. Het oppervlakte water moet schoner, dit kan door glooiende oevers bij sloten en singels met meer planten dan alleen riet. Die oevers zijn ook een plek voor salamanders, kikkers en jonge vissen die zich verschuilen en voedsel vinden tussen de planten. Bij hoosbuien helpen de glooiende oevers de watergang ‘verbreden’ zodat water tijdelijk opgevangen kan worden. Te veel water moet wel weg, dat voeren wij snel af via onze gemalen naar de rivieren. De Crezeepolder kan dan vollopen. Voldoende water om het grondwater op peil te houden voor de natuur, landbouw en woningbouw denkend aan funderingen. Dus water ‘vasthouden’ in droge tijden door het aanleggen van waterbergingen zoals in het Waalbos. HDN vindt onderhoud aan de gemalen belangrijk, dit geld ook voor de rioolzuiveringen. Goede meerjaren-onderhoudsplannen zijn essentieel en geven op den duur ‘besparingen’. 

Petra van Nes-de Man, heeft 8 jaar ervaring bij het waterschap. Stemadvies: HDN, lijst 6 kandidaat 6