Jongeren en straatcoaches hebben gevraagd om overdekte plaats bij skatebaan.
Jongeren en straatcoaches hebben gevraagd om overdekte plaats bij skatebaan. Foto: Trudy Wehrmeijer

Raad stemt in met begroting

Lokaal

De gemeenteraad is na twee avonden vergaderen deze week akkoord gegaan met de sluitende begroting voor 2024. Een motie van Echt voor Ambacht en een amendement van Realistisch Ambacht kregen geen meerderheid.

Net als vorig jaar hield Adrie Scheurwater (EVA) een pleidooi om de hondenbelasting af te schaffen. EVA vindt de hondenbelasting een overbodige en onnodige belasting, ook omdat de opbrengst ervan hoger is dan de kosten. “In veel gemeenten is de hondenbelasting afgeschaft”. Als het college de hondenbelasting wel wil handhaven, dan zou deze in drie jaar kunnen worden afgebouwd, zo pleitte hij. Hij wilde daarom de hondenbelasting voor 2024 niet verhogen, maar in 2024, 2025 en 2026 met een derde deel van het huidige tarief te verlagen.

Wethouder Jauharina Oelfke (VVD) gaf aan dat het college in de eerste helft van 2024 met een nieuwe visie over het hondenbeleid komt. Ze wilde daar niet op vooruitlopen en daarom ook het tarief voor 2024 niet verlagen. EVA diende over de door deze partij voorgestelde geleidelijke afbouw een motie in. Deze kreeg alleen de steun van PvdA en Realistisch Ambacht en werd dus verworpen. Het ontlokte de PvdA de opmerking dat Ambacht dan binnenkort de hoogste hondenbelasting in het land heft. Nu voert Den Haag het lijstje aan maar die gemeente is voornemens de hondenbelasting af te schaffen.

Geen lastenverlichting
Realistisch Ambacht kwam met een amendement om alle huishoudens de (gemiddelde) stijging van de gemeentelijke lasten van 52 euro terug te geven. De lokale lasten zouden voor huishoudens dan gelijk zijn aan die van dit jaar. Het amendement kreeg alleen de steun van de PvdA en EVA. “Burgers, hebben het zwaar omdat alles duurder wordt en niets goedkoper”, zo pleitte Frank van den Elsen voor het voorstel van zijn partij. Realistisch Ambacht wilde de teruggave betalen uit het overschot van dit jaar van circa 2 miljoen euro. Hij kreeg er de handen niet voor op elkaar. Onder andere D66 en CDA stelden dat die lastenverlichting bij iedereen zou terecht komen. “Ook bij huishoudens die dat niet nodig hebben”. Ieder huishouden 52 euro terug geven zou de gemeente zo’n vijf ton kosten. De meerderheid van de raad steunde het college om dat geld – tesamen met de rest van het overschot - in de algemene reserve te storten. Volgens het college kan dat geld dan worden ingezet als de financiën van de gemeente er in 2026 en 2027 minder rooskleurig voor staan. Overigens krijgt ieder huishouden in 2024 wel 76 euro korting op de gemeentelijke lasten.

Overdekte plek bij skatebaan
De VVD legde nog een motie op tafel om te onderzoeken of er een nieuwe overdekte plek kan komen in de buurt van de skatebaan in het Baxpark en ook of er in die buurt een watertappunt zou kunnen komen. Medeondertekenaars van de motie zijn PvdA, Gemeentebelangen, D66 en Realistisch Ambacht. De motie zou daarmee een ruime meerderheid halen. De motie is tot stand gekomen na gesprekken met de straatcoach een jongeren. In de motie vragen partijen ook uitdrukkelijk om straatcoaches en jongeren bij het onderzoek te betrekken.

Verantwoordelijk wethouder Van Die (CDA) vond de motie niet nodig maar neemt deze wel over. “Het is een sympathieke motie maar het college is al bezig. Wellicht kan er op de plaats van het niet veel gebruikte basketbalveldje een Cruyfcourt komen. In januari komen we met ideeën”. Wethouder Lafleur temperde de verwachtingen over een watertappunt. Hij gaf aan dat er eerder uitvoerig met Oasen is overlegd over een watertappunt bij de fitnessbaan. Volgens Oasen was dat niet mogelijk, omdat de kwaliteit van het water niet kon worden gegarandeerd.

De begrotingsbehandeling werd afgesloten met een staande ovatie voor burgemeester Jan Heijkoop. Het was zijn laatste raadsvergadering. Gisteren was zijn afscheidsreceptie.