Afbeelding

Wintertocht met soep door Waalbos op zaterdag 25 november

Lokaal

Zaterdag 25 november organiseert Stichting Natuurbeheer Waalbos een winterexcursie in het Waalbos. Er zal een wandeling worden gemaakt van ca 2 uur waarbij we kijken naar alle vogels en planten die we tegen komen. Na de wandeling landen we aan bij Restaurant Ross Lovell waar we soep met een stokbroodje eten. 

Stichting Natuurbeheer Waalbos is opgericht in januari 2015. Aanleiding voor oprichting van de stichting, was het gegeven dat er te weinig beheergeld was om het beoogde Waalbos te onderhouden. Vanuit onze stichting is er gelobbyd bij Staatsbosbeheer om het beheer van het Waalbos toch op te pakken. Nadat Staatsbosbeheer de handschoen had opgepakt, is onze stichting opgericht om Staatsbosbeheer te helpen met de arbeidsintensievere werkzaamheden om samen het Waalbos tot een interessant natuurgebied te maken. De Stichting voert specifiek beheer uit in het Waalbos om het gebied aantrekkelijker te maken. 

Momenteel zijn in het Waalbos nog diverse zangvogels te zien die overwinteren in Nederland, zoals putters, heggenmus en groenlingen. Ook zijn er verschillende ganzensoorten te zien in het Waalbos en met een beetje geluk ook roofvogels zoals buizerd maar ook bruine kiekendief. Deze jagen op muizen. Ook zijn er nog verschillende eenden soorten te zien als slobeend, kuifeend, wintertaling en dodaars.

De excursie start om 10.00 uur vanaf het parkeerterrein aan de Waalweg, achter het parkeerterrein van Ross Lovell en duurt tot ca 14.00 uur. Kosten €15,-. U kunt zich aanmelden via info@onswaalbos.nl

grauwe ganzen