Stichting Leergeld wil alle kinderen laten meedoen, ongeacht de financiële situatie
Stichting Leergeld wil alle kinderen laten meedoen, ongeacht de financiële situatie Shutterstock

Stichting Leergeld helpt gezinnen met geldzorgen

Lokaal

Het Nederlands Jeugdinstituut (Nji) vermeldde het volgende over armoede in gezinnen: In 2022 is er een aanzienlijke daling van het aantal mensen in huishoudens met risico op armoede, waardoor het percentage huishoudens onder de lage-inkomensgrens historisch laag is, dankzij maatregelen zoals de energietoeslag en andere inkomensondersteuning.

Dure tijden
Aaike Kamsteeg werkt, naast allerlei andere werkzaamheden, 3 dagen per week vrijwillig als penningmeester en interim coördinator bij Stichting Leergeld en plaatst een kanttekening bij deze cijfers: “De officiële statistische cijfers zijn inderdaad gedaald de afgelopen jaren, maar de beleefde werkelijkheid is anders. Het leven is enorm duur geworden, kijk maar naar de huidige energieprijzen, de huurkosten en de prijzen van boodschappen.”

Groot verschil
Er is een groot verschil in de cijfers tussen Hendrik-Ido-Ambacht en Zwijndrecht. In de leeftijd van 4 t/m 17 jaar zijn er in Hendrik-Ido-Ambacht 390 kinderen (6%) en in Zwijndrecht maar liefst 1090 kinderen (15%) die opgroeien in een gezin met geldzorgen. (Cijfers CBS en NJi)

Stichting Leergeld
Stichting Leergeld zet zich in de Drechtsteden in voor deze kinderen, zodat zij kunnen deelnemen aan activiteiten op het gebied van onderwijs, sport, cultuur en welzijn. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de kosten van de contributie of lidmaatschap van de sportvereniging. Ook zwemlessen en bijvoorbeeld voetbalschoenen of een zwempak vallen hieronder.

Budget
Met een jaarlijks budget van €275,- voor basisonderwijs en €790- voor voortgezet onderwijs biedt Stichting Leergeld ondersteuning zoals schoolspullen, sportcontributie en fietscheques. Hun missie? Alle kinderen laten meedoen, ongeacht financiële situatie. Aaike: “Er is niks vervelender voor een kind als het niet mee kan doen aan activiteiten die voor iedereen normaal zijn. Sporten is ook heel belangrijk voor je gezondheid en zwemles voor de veiligheid, er is veel water in de Drechtsteden.”

Hoe kan ik mee doen?
Op de website www.leergelddrechtsteden.nl kunt u zich digitaal aanmelden. Mochten hier vragen over zijn dan staan er vrijwilligers klaar om te assisteren. Voorwaarden zijn onder andere een inkomen tot 140% van het sociaal minimum en dat het kind bij de aanvrager woont. Ook zelfstandig ondernemers kunnen hulp aanvragen. Zit u in de bijstand dan komt u sowieso in aanmerking om mee te doen met Stichting Leergeld.

Geld blijft liggen
Aaike: “We hebben in 2023 maar liefst 80% van de doelgroep bereikt in beide gemeentes, dat is een mooi percentage. Maar dit houdt ook in dat er nog 20% van de kinderen die het goed kunnen gebruiken niet bereikt wordt. Leerkrachten hebben hierin een belangrijke signalerende taak omdat ze de kinderen veel zien en een paar keer per jaar de ouders spreken. Ook sociale wijkteams kunnen hierin goed ondersteunen in samenwerking met de sociale dienst.”

Schaamte
Soms duurt het een tijdje voordat mensen zich aanmelden, omdat het toch wel een drempel is om te erkennen dat er geldzorgen zijn. Toch is het zonde om het niet te doen. Aaike: “Stichting leergeld biedt naast het jaarlijkse budget ook verwijzingen. Denk hierbij aan Opnieuw en Co en de voedselbanken. Ook kun je worden aangemeld voor Jarige Job,  waarbij kinderen op hun verjaardag toch een cadeautje krijgen .”

Zwijndrechtpas en Sport- en Cultuurfonds 18+
De gemeente Zwijndrecht ondersteunt gezinnen met kinderen die bekend staan bij stichting Leergeld Drechtsteden en in Zwijndrecht wonen. Dat doet de gemeente door een budget van € 75,- beschikbaar te stellen voor kinderen van 0 t/m 17 jaar voor de aanschaf van (winter)kleding. Voor 18+ is er in Zwijndrecht het Sport- en Cultuurfonds. Als u een laag inkomen heeft, kunt u jaarlijks € 250,- aanvragen bij het Sport- en Cultuurfonds 18+. Bijvoorbeeld voor de sportschool, de bibliotheek of een museumjaarkaart.

Mocht u in aanmerking komen, meld u aan!

Tekst: Maarten Vink

Aaike Kamsteeg