Afbeelding

Vaarseizoen van start

Lokaal

Op 1 april gaat het vaarseizoen van start. Het begint dan lekker weer te worden om het water op te gaan. Het is daarbij belangrijk om rekening te houden met elkaar en met de natuur.

Dit doen wij als waterschap
Als waterschap beheren we vaarwegen. We zorgen voor schoon water om in te zwemmen en te vissen, we bewaken de waterkwaliteit en houden het waterniveau op peil. Ook zorgen we voor veiligheid op het water, bijvoorbeeld door het handhaven van vaarregels. En we beheren sluizen voor de pleziervaart bij het Brielse Meer en Strijensas.

Wettelijke vaarregels
Er zijn wettelijke vaarregels waar je je aan moet houden. Zo zijn waterscooters niet toegestaan en mogen boten langer dan 14 meter niet in haventjes en kreken varen. Afmeren mag alleen aan aangelegde steigers, langs oevers en voor anker.

Voor het besturen van een vaartuig geldt:
- Voor het besturen van een klein open motorschip dat minder dan 7 meter lang is en waarvan de hoogst bereikbare snelheid ten opzichte van het water maximaal 13 kilometer per uur is, moet je ten minste 12 jaar oud zijn.
- Voor het besturen van een snelle motorboot moet je ten minste 18 jaar oud zijn.
- Het waterschap, de politie en Staatsbosbeheer controleren regelmatig of watersporters zich aan de wet- en regelgeving houden.

Varen op het Brielse Meer
Op het Brielse Meer mogen vaartuigen op de aangegeven plaatsen maximaal 6 kilometer per uur varen. Op de overige aangegeven plaatsen mogen vaartuigen niet sneller varen dan maximaal 12 km per uur. Wil je in de 12 kilometer per uur-zones toch sneller varen, dan heb je in het weekend of op doordeweekse feestdagen een snelvaarontheffing nodig. Je kunt deze aanvragen als je 18 jaar of ouder bent en in het bezit van een geldig vaarbewijs. Klik hier om een snelvaarontheffing aan te vragen.

Regels om rekening te houden met natuur en milieu
Rietkragen beschermen oevers tegen afkalving en zijn belangrijk voor volgens en vissen. Rietkragen en andere natuurlijke oevers zijn kwetsbaar. Help ons de natuur en het water schoon te houden. Om de natuur te beschermen:
- Chemisch afval laat je achter bij watersportverenigingen;
- Afvalolie, bilgewater, lege accu’s etc. lever je in bij de gemeente of milieustraat;
- Veroorzaak geen hinderlijke golfslag;
- Vaar rustig bij rietkragen;
- Meer of anker niet af in het riet of de oever;
- Loop of surf niet in het riet.

Varen doe je samen
Op de website van Varen doe je Samen vind je informatie voor waterliefhebbers, waarmee je je goed kunt voorbereiden op een veilige en plezierige vaartocht. Zo geeft Varen doe je Samen tips over goed zeemanschap en een degelijke vaaruitrusting en adviezen om het water schoon te houden tijdens het varen.