Afbeelding
Rijkswaterstaat

VNO-NCW West en VNO-NCW Brabant Zeeland: Uitstel onderhoud Van Brienenoordbrug om budgettaire redenen is onacceptabel!

Lokaal

De renovatie van de Van Brienenoordbrug kan niet wachten. VNO-NCW West en VNO-NCW Brabant Zeeland roepen Rijkswaterstaat en de politiek dan ook op direct in actie te komen. Net nadat Rijkswaterstaat in januari aankondigde de renovatie van de brug met vier jaar uit te stellen omdat de huidige aanpak te grote risico’s met zich zou meebrengen en te duur zou zijn, is een grote scheur ontdekt. Dat betekent dat storingen en afsluitingen de komende tijd vaker kunnen voorkomen. Het uitstellen van onderhoud betekent dat de brug de komende jaren gevoeliger is voor storingen en andere vormen van verkeershinder.

Rogier Krabbendam, Directeur Public Affairs van VNO-NCW West: ”Investeringen in infrastructuur zijn de komende jaren noodzakelijk om de bereikbaarheid op niveau te houden. Dat zien we ook bij de Van Brienenoordbrug, waarvan het wegvallen zou leiden tot enorme problemen. Deze casus is exemplarisch voor de enorme uitdagingen waar we mee te maken hebben. Goede bereikbaarheid is een essentiële voorwaarde voor een optimaal vestigingsklimaat en van levensbelang voor ondernemers. Zowel de bereikbaarheid van bedrijven zelf, als de infrastructuur die vervoer en logistiek mogelijk maakt, zijn cruciaal om het verdienvermogen in Nederland op peil te houden.”

Van Brienenoordbrug van levensbelang
Voor Zeeland en (West-)Brabant en verder zijn goede noord-zuidverbindingen van levensbelang, net als voor het verkeer van, naar en rondom Rotterdam. De Van Brienenoordbrug is daar een wezenlijk onderdeel van. Voor bedrijven met werknemers of vrachtwagens die dagelijks deze noord-zuidverbinding gebruiken is deze brug dus van levensbelang.

Ronald Wielemaker, bestuurslid VNO-NCW Zeeland en portefeuillehouder infra: “De suggestie wordt gewekt dat onderhoud afhankelijk wordt gesteld van budgettaire ruimte. Dat is een wonderlijke gedachtegang en dat kan natuurlijk niet. Noodzakelijk onderhoud aan cruciale infrastructuur moet altijd plaatsvinden. Altijd. Nederland heeft een naam hoog te houden op het gebied van goede infrastructuur, maar stikstofperikelen die aanleg van nieuwe wegen in de weg staan en vervolgens gedoe over tekortschietend budget voor noodzakelijk onderhoud doet daar ernstig afbreuk aan.”

Van Brienenoordbrug staat symbool voor enorme onderhoudsopgave
In de komende jaren is er sprake van een enorme onderhoudsopgave in Zuid-Holland: veel tunnels, bruggen en viaducten moeten gerenoveerd of vervangen worden. De Van Brienenoordbrug in Rotterdam is er daar één van en staat symbool voor de enorme uitdagingen. Het is dan ook nodig om een duidelijke planning aan te houden, zodat grootschalige projecten, waarvan de overlast elkaar versterkt, zo min mogelijk samenvallen. Het Nederlandse wegennet behoort tot de drukste van Europa; het wegvallen van één of meerdere routes kan daarom tot grote problemen in de hele stad en regio leiden.