Wethouder Platschorre (links met schaar) en oud-wethouder Flach onthulden Bijbeltekst in speellokaal Stadhouder Willem III school.
Wethouder Platschorre (links met schaar) en oud-wethouder Flach onthulden Bijbeltekst in speellokaal Stadhouder Willem III school. Trudy Wehrmeijer

Stadhouder Willem III school open

Lokaal

Maar liefst twee keer is maandag het nieuwe gebouw van basisschool Stadhouder Willem III geopend. ’s Morgens vroeg deden de twee oudste en twee jongste leerlingen dat door het doorknippen van een lint. ’s Middags was de officiële opening, waarbij wethouder Leo Platschorre en oud-wethouder André Flach gezamenlijk een Bijbelspreuk onthulden.

De Stadhouder Willem III school verzorgt christelijk onderwijs op reformatorische grondslag. Schoolleider Arnoud Plaisier gaf dan ook een uitgebreide uitleg over de gekozen Bijbeltekst, die het speellokaal siert.  “Als school sluiten wij aan bij de opvoeding thuis en de kerkgang”.  Daarnaast stond hij stil bij de tot standkoming van de nieuwe school. Deze komt voort uit het huisvestingsplan onderwijs, dat eind 2019 in de gemeenteraad is vastgesteld. Daarin is vastgelegd, dat alle schoolgebouwen van vijftig jaar of ouder zullen worden vernieuwd. Eerder kregen al De Tweestroom, SOL Ambacht en de Willem de Zwijgerschool een nieuw onderkomen. 

Nu was de Stadhouder Willem III aan de beurt. “We hebben getekend en gerekend, besproken wat we wilden en wat er kon”, zo vatte Plaisier alle inspanningen samen. In de kerstvakantie 2022 verhuisden de leerlingen naar het oude schoolgebouw aan de PC Hooftsingel en deels naar de Willem de Zwijgerschool. Het oude gebouw van de Stadhouder Willem III werd gesloopt en met de bouw van het nieuwe werd begonnen. Architect Nieuwenhuijse ontwierp een compact gebouw in twee bouwlagen met tien grote, hoge lokalen, een peuterspeelzaal en diverse kleinere kamers. Opvallend is de hoge, glazen pui. Het gebouw is opgetrokken in twee kleuren baksteen: donkerrood aan de onderzijde, geel aan de bovenzijde. Om het gebouw ligt een ruimte speelplaats. Door in twee lagen te bouwen, was er enerzijds plaats voor meer lokalen maar bleef er op het terrein ook ruimte over. Oorspronkelijk was het de bedoeling dat aan de rand van het oude terrein nog een rijtje woningen zou komen maar op verzoek van omwonenden vindt dat geen doorgang. In plaats daarvan komt er een kiss-and-ride route, waar nog hard aan wordt gewerkt. Het gebouw is vanzelfsprekend goed geisoleerd en is uitgerust met zonnepanelen en een moderne klimaat- en ventilatieregeling, waardoor in alle lokalen afzonderlijk de temperatuur kan worden ingesteld. Binnen heeft de architect kleuraccenten in geel en groen aangebracht. 

Wethouder Platschorre legde uit dat de gemeente verantwoordelijk is voor de huisvesting van het primair onderwijs. “Goede huisvesting is een voorwaarde voor goed onderwijs en dit mooie gebouw zal zorgen voor mooi bijzonder onderwijs”. Oud-wethouder Flach, thans lid van de Tweede Kamer, heeft in het verleden veel bemoeienis gehad met het huisvestingsplan voor de scholen. Ook hij legde een accent op het bijzonder onderwijs, waar het onderwijs op reformatorische grondslag, zoals gegeven op de Stadhouder Willem III school, onder valt. “Alle verschillende onderwijsvormen worden door de overheid gefinancierd. Dat is in 1917 in de Grondwet geregeld en is een groot goed”. De gemeenteraad heeft eind 2022 5,6 miljoen euro beschikbaar gesteld voor de nieuwe school. Uit dat geld is niet het mooie schoolplein met speeltoestellen gefinancierd. “Daar hebben we zelf voor gespaard en is onder andere met acties van leerlingen en ouders gefinancierd”, vertelt Plaisier. Overigens kan de buitnruimte ook worden gebruikt door de buurt.

Tekst + foto: Trudy Wehrmeijer